Přejít na obsah


Téma s nápovědou: Témata a Fóra


Prohlížení úvodní stránky fóra

 

Při návštěvě úvodní stránky vám bude zobrazen seznam kategorií a fór v těchto kategoriích. Tato stránka se nazývá „Úvodní stránka Fóra“ a je seznamem všech dílčích fór.


Fóra jsou rozdělena do kategorií. Pokud chcete některé kategorie skrýt, učiníte tak kliknutím na tlačítko se znakem „mínus“ na pravé straně nad seznamem fór (zobrazí se při najetí kurzorem na lištu s nadpisem kategorie). Opět viditelnou se kategorie stane po kliknutí na tlačítko „plus“ tamtéž. Skryté kategorie, a fóra uvnitř nich, se zasunou (nadpis částečně zprůhlední) a při dalších návštěvách Úvodní stránky Fóra se Vám již nebudou zobrazovat.

Při prohlížení fór můžete vedle nadpisů vidět ikony, které symbolisují status jednotlivého fóra a také informaci, zda fórum obsahuje Vámi nečtené příspěvky.

Toto značí, že fórum, nebo některé z jeho sub-fór, obsahuje příspěvky, které jste ještě nečetli.
Toto značí, že všechny příspěvky obsažené ve fóru, nebo jeho sub-fórech, jste již četli.
Přesměrované fórum. Po vstupu do tohoto fóra budete přesměrováni mimo stránky TK.cz


Seznam témat
V každém fóru je seznam témat (vláken). Stejně jako fóra, i každé téma má značku, která oznamuje typ tématu:
Běžné téma s Vámi nepřečtenými příspěvky.
Toto je téma, do kterého jste již někdy přispěli, ale od té doby, co jste téma četli naposledy, zde nepřibyly žádné další příspěvky.
Toto značí, že do tématu jste již někdy přispívali a od vaší poslední návštěvy zde byly přidány nové příspěvky.

 

Zvláštní typy témat (vláken)
Tato ikona se jmenuje „Vyhláška“. Vyhlášky nejsou běžnými tématy, protože uživatelé v těchto vláknech nemohou odpovídat. Slouží k oznámení důležitých novinek nebo informací, které by si uživatelé měli přečíst.

Tato ikona označuje Žhavé téma – diskuse se zde účastní mnoho uživatelů.

Téma (vlákno) bylo přestěhováno do jiného fóra.
Zamčené téma - do tohoto vlákna již nelze přidávat další příspěvky.

Pro přidání nového tématu (vlákna) stiskněte tlačítko „Nové téma“, které se nachází vpravo nahoře nad seznamem témat ve fóru. Toto nemusí být dostupné ve všech fórech. Ve fórech, kde nemůžete zakládat nová témata se Vám na místě tlačítka zobrazí text „Nemůžete založit nové téma“.

Pro vstup do tématu (vlákna) klikněte na jeho název.

Možnosti řazení
Pro přizpůsobení pořadí, ve kterém se Vám budou témata zobrazovat, můžete využít možnosti řazení v horní části fóra. Následující volby se Vám zobrazí po kliknutí na možnost „Vlastní“ v liště nad seznamem témat.


  • Zobrazit typ – tato volba Vám umožní zobrazit pouze určité typy témat (například hlasování), nebo témata, na něž jste odpověděli.
  • Seřadit dle – tato volba Vám umožní změnit způsob řazení témat. Ve výchozím nastavení jsou témata řazena tak, aby vlákna s nejnovějšími odpověďmi byla nahoře, ale můžete si nastavit řazení i podle jiných faktorů, jako jsou počet odpovědí, nebo abecední pořadí názvů témat.
  • Směr třízení – tato volba umožňuje zvolit, kterým směrem chcete seřadit témata vybraná výše uvedenými volbami. Např. když nastavíte „Seřadit dle“ na hodnotu „Seřadit dle odpovědí“ a zde vyberete „A-Z“, zobrazí se Vám jako první témata bez odpovědí, zatímco po označení „Z-A“ se Vám nejdříve zobrazí témata s nejvíce odpověďmi.
  • Časový rámec – umožňuje Vám omezit zobrazená témata na ta, která byla založena v určeném časovém rozmezí.


V případě, že nalezených témat je více, než je možné zobrazit na jedné stránce, uvidíte dole pod seznamem témat volbu „Nahrát více témat“.


Prohlížení příspěvků
 

Stranou od každého příspěvku je možné najít informace o uživateli – autorovi příspěvku. 

Pro zobrazení základních informací z uživatelova profilu jednoduše najeďte kurzorem na jeho uživatelské jméno v záhlaví příspěvku. Zobrazí se Vám tato profilová karta, na které můžete vidět různé informace z profilu uživatele, aniž byste opustili téma. Z jejich profilové karty, můžete ostatním uživatelům rychle poslat zprávu – opět bez opuštění témata. Pokud si chcete prohlédnout úplný profil některého uživatele, jednoduše klikněte na jeho uživatelské jméno.

Na profilové kartě můžete též kliknout na několik možností pro zobrazení uživatelova obsahu's content. 


Pod tím najdete několik dalších tlačítek: the ikona přidání přítele,   přečtení blogu, and   zobrazení galerie.Pod uživatelským jménem se Vám zobrazí uživatelova profilová fotografie, příslušnost ke skupině (Registrovaní, Předplatitel, Moderátoři, Administrators) a další informace.


Karma (Reputace)
V pravém rohu pod každým příspěvkem je možnost ovlivnit karmu autora daného příspěvku. Je zde vidět ikona reprezentující karmu, jakou ostatní uživatelé udělili konkrétnímu příspěvku. Zároveň jsou zde ikony, kterými je možné tuto karmu ovlivnit. Pro udělení pozitivního bodu karmy klikněte na zelenou ikonu se šipkou nahoru (Vyzvednout příspěvek), pro udělení negativního bodu reputace (karmy) zvolte červenou ikonu se šipkou dolů (Shodit příspěvek). Některým uživatelům není možné udělovat body karmy.

Odpovídání;/em>
Pro přidání příspěvku do tématu (vlákna) jednoduše scrolujte na spodek stránky a začněte psát do textového pole s nadpisem Odpovědět.

Pro citování jiného příspěvku ve Vaší odpovědi můžete buď kliknout na tlačítko „Odpovědět“ pod daným příspěvkem, nebo můžete využít funkci „Multi-citace“. Multi-citaci využijte v případě, kdy chcete citovat ve své odpovědi více než jeden příspěvek. Klikněte na tlačítko „Multi-citace“ ve spodní části příspěvku, který chcete citovat a povšimněte si, že tlačítko změní barvu na zelenou. V pravém dolním rohu okna Vašeho prohlížeče se pak objeví informační box s celkovým počtem příspěvků, které jste přidali do multi­citace. Funkci multi-citace je možné využít pro citování z různých stránek témata a dokonce z různých témat ve fóru. Když máte takto vybrány všechny příspěvky, které chcete ve své odpovědi citovat, klikněte na tlačítko „Odpovědět na citované příspěvky“ vpravo dole. Pokud si citování tolika příspěvků rozmyslíte, jednoduše klikněte na možnost „Vyčistit“ vpravo vedle tlačítka pro odpověď..

Sdílení témat
Ve spodní části každého tématu (vlákna) vidíte řadu ikonek umožňujících jednoduché sdílení prostřednictvím služeb, jako jsou Twitter, Facebook, Google +1 a další. Jednoduše klikněte na požadovanou ikonku a následujte instrukce, které se Vám zobrazí. Kliknutím na ikonku obálky (4. zprava) je možné sdílet odkaz na určité téma prostřednictvím emailu (odeslání probíhá přes webové rozhraní TK.cz a není proto nutné využívat žádný program pro správu elektronické pošty). Kliknutím na ikonku tiskárny (třetí zprava)by mělo dojít k vytištění právě zobrazeného tématu na Vaší tiskárně. Kliknutím na druhou ikonku zprava (zelená šipka dolu) by mělo dojít ke stažení právě prohlíženého tématu na pevný disk Vašeho počítače. Poslední ikonka (šedo-oranžový obdélníček) umožní (po spuštění Blogů) odkázat na dané téma v článku blogu.

Ankety
Anketa může být součástí některých témat. Pokud můžete v této anketě hlasovat, zobrazí se Vám otázka a možnosti volby. Jakmile vyberete odpověď, klikněte na tlačítko „Hlasovat!“ pro započítání Vaší volby. Poté co odhlasujete, se vám zobrazí výsledky ankety a ikonka malé modré hvězdičky u možnosti, kterou jste vybrali. Někdy je možné dodatečně změnit Váš hlas. V takovém případě, se Vám po odhlasování zobrazí tlačítko „Smazat můj hlas“. Pro změnu Vaší volby jej zmáčkněte a poté hlasujte znovu..

Pro zobrazení výsledků ankety bez nutnosti udělit hlas zmáčkněte tlačítko „Zobrazit výsledky“. Pokud je anketa veřejná, můžete se přesvědčit, který uživatel zvolil jakou možnost kliknutím na odkaz „Prohlédnout“ vedle každé z možností.

Upozornění
Můžete mít zájem o odběr obsahu Vašich oblíbených témat nebo fór tak, abyste byli upozornění, když je přidán nový obsah (příspěvek nebo celé téma).

Pro odběr témata nebo fóra běžte do této oblasti webu a klikněte na tlačítko „Sledovat toto téma“ resp. „Sledovat toto fórum“ vpravo nahoře.

Zrušit odběr (sledování) můžete ve Vašem nastavení (odkaz „Obsah který sleduji“), nebo v oblasti webu, kterou sledujete, klikněte na tlačítko „Přestat sledovat téma“ resp. „Přestat sledovat fórum“.;


Poznámka překladatele:
Tentokrát jsem překládal trochu volněji (doplňoval jsem například pro přehlednost barvy jednotlivých prvků), ale vše jsem kontroloval podle současného stavu, takže snad nikde vyloženě nelžu:-) Vynechal jsem pasáž o editaci a mazání vlastních příspěvků uživatelem, kterou zatím nikdo nepotřebuje. A také jsem vynechal část o „Like this“ tlačítku, protože nepředpokládám napojení TK.cz na Facebook. Kdyby se něco změnilo, asi funkce stejně každému dojde.

A ještě malá nápověda bokem: Pokud si s nějakým prvkem stránek nebudete vědět rady, najeďte na něj kurzorem a chvíli počkejte. U aktivních prvků se Vám takto zobrazí název daného ovládacího prvku, který by Vám měl pomoci se zorientovat. A pokud už si opravdu nevíte rady, tak na daný prvek klikněte a sledujte, co se bude dít. Jak psal taz ve fóru: „Na to, abyste něco podělali, stejně nemáte práva.“ Takže pokus/omyl je docela dobrá metoda průzkumu pole:-)