Přejít na obsah
- - - - -

Kostel Nanebevzetí Panny Marie u Dobronic

pinhole camera onbscura dírková komora fomaspeed

Kostel Nanebevzetí Panny Marie u Dobronic

Z lednového výletu... Krabičkou od čaje na Fomaspeed 10x15. Sken negativu, invertováno v GIMP.


    • 0