Přejít na obsah
* * * * *

Hochalmspitze

Mamiya 645

Hochalmspitze

Mamiya 645, HP5+ ID-11 stock, Fomabrom var. 111

Vrchol Hochalmspitze (3360m.n.m.) někdy v únoru.


    • 4