Přejít na obsah


* * * * *

Lith print I.Lith print I.

Má původní představa byla napsat krátký článek o technice, zvané lith print – bohužel jsem nenašel český ekvivalent pro tento výraz, tak se s dovolením budu držet anglického názvu – a pak jsem si u kávy sedl a sepsal seznam technik, o které bych se s vámi rád podělil. Byl tak dlouhý, že jsem se rozhodl to poněkud rozdělit. Takže co vás čeká? Dnes bychom se měli podívat na to, co to lith print vlastně je, materiály, základní lith print a kontrolu procesu. V dalších dílech tohoto miniseriálu se dovíte něco o kontrole barev, tónování lith printu, technice zvané znovuvyvolání a krátce se zmíním o dvoulázňovém vyvolání lith printu.

Co to lith print vlastně je?

Je to proces, u kterého se používají normální negativy a velice přeexponovaný vhodný papír – obvykle 2-3 stopy - velmi ředěné lith vývojky - původně určené k úplně jiným účelům – a papír je následně vytažen z vývojky v okamžiku, kdy došlo k požadovnému zčernání stínů nebo středních tónů. Tento proces je daleko náročnější na čas, než normální černobílé zvětšování, buďte proto připraveni strávit mnoho času v komoře a zničit spoustu papírů. Odměnou vám budou fotografie, které mohou vypadat téměř graficky, nebo jsou naopak velmi jemné.


Vložený obrázekVložený obrázek


Obě tyto fotografie byly zvětšeny na Foma Fomatone a vyvolány v Ilford ID-13.


Je lith print složitý?

Mnoho lidí vám řekne, že tento proces je složitý a je téměř nemožné vytvořit dvě identické fotografie, protože ve hře je příliš mnoho proměnných. Druhý důvod je pro mnoho lidí dokonce to, co činí lith print zajímavým. Doufám, že vás přesvědčím, že lith není vůbec složitý a s trochou praxe a pozornosti je možné tento proces kontrolovat.

Máte-li ovšem problém vytvořit dvě stejné fotografie při konvenčním procesu, zjistíte, že u této techniky je to ještě složitější.


Barva obrazu a infekční vyvolávání

Barva netónované fotografie je závislá na velikosti zrna v emulzi. Bromidové emulze jsou obvykle chladnějších tónů a většího zrna. Chloridové emulze jsou naopak jemnozrnné a s jemnějšími tóny. Téměř všechny dnes používané papíry jsou kombinací bromidu a chloridu v nějakém poměru. Třetí možností jsou bromo-jodidové papíry, např. Kentmere Fineprint VC nebo Kentmere VC Select. S těmi se mi nikdy nepodařilo vytvořit lith, zmiňuji je proto, že jsou velice zajímavé pro znovuvyvolání, kterému se budeme věnovat v některém z dalších článků.


Infekční vyvolávání - je vlastnost vysokokontrastních lith vývojek. Zjednodušeně řečeno - čím tmavší tón, tím rychleji je vyvolán. Normálně pracující vývojky toho nejsou schopny. Pro ty z vás, jejichž znalosti chemie (stejně jako mé) končí tím, že se nemá lít voda do kyseliny, mám dobrou zprávu. Vše, co je potřeba vědět o infekčním vyvolávání je:

tmavší = rychlejší


a proto


rychlejší = tmavšíVybavení a materiály

Pro zvětšování touto technikou není potřeba žádného speciálního vybvení, nicméně bych rád zmínil několik velmi dobrých pomůcek.

První z nich je přenosné světlo do komory, např. Jobo Minilux. Používá se k tomu, aby bylo možné co nejpřesněji odhadnout okamžik vytažení papíru z vývojky. V praxi sami uvidíte, že odhadnout správný okamžik při normálním osvětlení v komoře není vůbec jednoduché, takže pokud se budete této technice do budoucna chtít více věnovat, je nějaké světlo tohoto typu velmi praktické.

Druhou věcí jsou misky, používáte-li nějaký typ slot procesoru, je jeho použití velmi obtížné. Nezapomeňte, že vyvoláváme inspekcí fotografie, ne časem.

Vhodné je mít nějakou kontrolu teploty, neboť některé papíry (Ilford MG Warmtone) potřebují relativně vysokou teplotu – okolo 40 stupňů. Nechce-li se vám udržování vysokých teplot řešit, pak je možné tento papír použít pro znovuvyvolání.

A konečně rádio nebo CD přehrávač. I když normálně při zvětšování rádio neposlouchám, u této techniky bych asi umřel nudou.Papíry

- Je nutné si uvědomit, že ne všechny papíry jsou pro tuto techniku vhodné.

- Charakteristika fotografie se mění v závislosti na použitém papíru.

- Následné bělení nebo tónování je samozřejmě závislé na použitém papíru.

- Výrobci papírů neustále mění emulze, takže papír, se kterým jste dělali před měsícem, nemusí za půl roku fungovat.

Příklady papírů vhodných pro lith: Berger Prestige, Sterling Premium F Lith, Sterling Pro RC VC, Sterling Premium FB VC, Fotospeed Tapestry, Fotospeed Lith paper, Kodak Kodagraph Transtar, Forte Polywarmtone, Fort Fortezo, MACO Expo R, RF, EN, MACO Lithpaper RC-F, Orientall Seagull G, Foma Fomatone. Neuvádím všechny, neboť to není v mých silách.


Chemikálie

Lith vývojka je samozřejmě bezpodmínečně nutná pro tento proces. Na trhu je poměrně dost vývojek tohoto typu, hodně receptů se dá najít na internetu, je ovšem nutno si uvědomit, že tyto vývojky jsou původně určeny k vyvolání filmu a ne všechny jsou pro zvětšování vhodné.V závěru článku najdete předpis na mnou používaný Ilford ID-13, naopak neblahé zkušenosti mám s Defender D-15 (vynikající pro film), ovšem nemohu vyloučit, že s některými kombinacemi papíru bude pracovat skvěle. Komerčně dostupné vývojky: Kodalith, Kodalith Super RT, Champion Novolith, Fotospeed LD-20, MACO Superlith, SpeedBrew Litho-print, Doculith (Tetenal), Moersh Easy Lith. Tyto vývojky jsou poměrně drahé a po naředění mají velmi omezenou životnost. Z komerčně dostupných vývojek jsem pracoval s Kodalith Super RT, Fotospeed LD-20 a MACO Superlith.
A jdeme na to aneb základní Lith print


Příprava vývojky.

Efekt u lithu se mění v závislosti na ředění a vyčerpání vývojky. Větší ředění pomáhá separovat teplé a chladné tóny, stejně jako měkčí a tvrdší kontrast. Na druhou stranu snižuje kapacitu vývojky a prodlužuje vyvolávací časy. Dost často se dostávám na vyvolávací časy nad 10 minut, proto jsem v úvodu zmínil rádio nebo CD přehrávač. Při vysokém ředění se může stát, že vývojka najednou přestane pracovat, takže je dobré mít připravenou čerstvou, ovšem oba roztoky odděleně. Většina doporučení uvádí ředění pro film, dobrý startovací bod ředění vývojky 1A+1B + 15 dílů vody, výjimkou je Kodalith Super RT (prášková), kde stačí 1A + 1B + 6 vody.


Čerstvá vývojka produkuje nejméně zajímavé výsledky, takže není špatné přidat trochu hodně použité vývojky z posledního zvětšování. Obvykle je zcela postačující namíchání 100ml použité + 100ml A + 100ml B.


Expozice

Stanovení expozice je možné třemi způsoby:

- proužková zkouška, tato metoda není moc praktická, protože u lith printu se vždy bavíme o nekompletním vyvolání. Testovací proužky je nutné vytáhnout z vývojky, když dosáhnou patřičného zčernání. Nejste schopni stanovit dobu expozice, protože doba vyvolání je úměrná době expozice.

- testovací fotografie z nejdůležitější části negativu. Přesnější, ale zdlouhavé a poměrně velká spotřeba papíru.

- rychlá a snadná cesta je rozdělat trochu normální vývojky a testovací proužky úplně vyvolat. Nezapomeňte, že základní expozice se stanoví ze světlých a středních tónů, tedy ne ze stínů, jak jste zvyklí.


Doba osvitu u lith printu není tak kritická jako u konvenčního zvětšování, ale přeexponování o 2-3 stopy ji činí hodně dlouhou. Pokud jste stanovili základní expozici na 20 vteřin, pak se doba osvitu prodlužuje na 80 respektive 160 vteřin.

Exponovaný papír vsuneme do vývojky. Vyvolávání trvá hodně dlouho a pokud jste navíc použili RC papír, můžete se sami sebe začít ptát, jestli jste exponovali správnou stranu papíru. Po několika minutách se obraz začne objevovat. Zvolna promíchávejte vývojku a čekejte, až se zvolna objeví tmavé tóny. Vyvarujte se toho, abyste nechali fotografii bez dohledu.


Vytažení z vývojky (snatch-point)

Ignorujte světlé tóny. V této fázi je téměř nemožné je kotrolovat . Jsou velmi špatně viditelné, to je způsobeno jednak světlem v komoře a jednak přidáním staré použité vývojky – je hnědá. K tomu všemu mají některé papíry mléčný závoj. Vaše pozornost by se měla obrátit k nejdůležitějším tmavým tónům. Krátké vytažení z obvykle hnědé vývojky vám v tom může pomoci. Tak jste čekali 10-20 minut a konečně jste se dostali ke správnému bodu. Teď máte několik vteřin na to, abyste fotografii přemístili do přerušovací lázně. Nepokoušejte se nechat fotografii okapat, nebo ztratíte to, na co jste tak dlouho čekali.

Vložený obrázekVložený obrázekVložený obrázekVložený obrázek

Tato série ukazuje rozdily ve vyvolání při stejné expozici, ale rozdílném čase vyvolání. Fotografie byly vloženy do vývojky ve stejný okamžik a vytahovány postupně.


Pozor – vyvolávání v lith vývojce je pomalé, zvláště pak světlých tónů. To je důvod, proč přenosné světlo nezpůsobuje závoj. Barva fotografie se v závislosti na použitém papíře může v ustalovači nebo schnutím změnit.


Po uschnutí máte svůj první lith print. Tady bychom mohli skončit, jenže to by bylo na začátku našeho příběhu.


Kontrola procesu

Většinu temnokomorníků zajímá, jak proces kontrolovat a zopakovat. Doposud jsme se podívali na materiály, koncept infekčního vyvolávání a vytvořili jsme první lith print.


Základem lith printu je fenomén zvaný infekční vyvolávání. Pokud se něj podíváte z blízka, zjistíte, že když tmavé oblasti dosáhou určitého stupně vyvolání, začnou tvořit černé body uvnitř těchto oblastí. Ty se rychle zvětšují a vytvářejí černou – až do okamžiku, kdy vytáhnete fotografii z vývojky a vyvolávání přerušíte.

Co jsme zjistili, je nárůst velikosti zrna v emulzi a zvyšující se rychlost vyvolání. Tato kombinace způsobuje, že musíte být připraveni vytáhnout fotku velmi rychle z vývojky v okamžiku, kdy výsledek dosáhl bodu, kterého chcete dosáhnout.


Nezapomeňte

Velké zrno (stíny) je:

- tmavé

- chladného tónu

- vysoce kontrastní

- hrubé


Malé zrno (světla) je:

- světlé

- teplého tónu

- malého kontrastu

- velmi jemné


To umožňuje klasické černo/barevně/bílé dělění a typické rozdělení tvrdých stínů/měkkých světel u lith printu.


Ovšem:

Přesné proporce jsou dány okamžikem vytažení z vývojky, a proto můžete kontrolovat atmosféru fotografie. Klíč ke kotrole tohoto procesu se dá shrnout do dvou pravidel:

- barva fotografie a kotrast jsou závislé na velikosti zrna v emulzi – to jest jsou závislé na fázi vyvolání v okamžiku vyjmutí fotografie z vývojky

- světlé tóny jsou kontrolovány dobou osvitu, tmavé stádiem vyvolání


Jak aplikovat tato pravidla?


Expozice je to čím se kontrolují buď absolutně nebo selektivně světlé tóny jednoduše prodloužením doby osvitu o ¼ nebo ½ stopy. Nelze ztmavit světlé tóny dobou vyvolávání. To pouze výrazně ztmaví tmavé části obrazu, kde je vyvolání výrazně rychlejší, než ve světlých tónech – výsledek infekčního vyvolávání.

Podobně pokud jsou světlé tóny příliš tmavé zkrátíme dobu expozice. Zkrácení o ¼ nebo ½ stopy má podstatně menší efekt než u konvenčního zvětšování.


Vyvolání kotroluje detaily ve stínech. Je ovlivněno typem vývojky, její teplotou a ředěním, ale nejdůležitějsí je okamžik vytažení fotografie z vývojky.


Vytažení z vývojky (snatch-point)

Tento okamžik obvykle, ale ne vždy, nastává když nejdůležitější stíny dosáhly požadované hustoty. Protože papír byl velmi přeexponován, nikdy mu nedovolíme dokončit vyvolávání. Správný okamžik pro vytažení z vývojky je velmi subjektivní rozhodnutí. Pokud počkáme, vyvolání dolních tónů se zastaví a pokračuje směrem ke středním a světlým tónům. Tím mění jejich jemné zrno a teplou barvu na velké zrno a chladnější tóny.


Zrno

Někteří fotografové se ho snaží minimalizovat, někteří ho zvýrazňují. Prodloužení expozice a vyvolání ve velmi ředěné vývojce můžete vytvořit velmi jemnozrné fotografie ve světlých a středních tónech. Na druhé straně prodloužení doby vyvolání snadno vytvoří zrnitou strukturu.


Kontrola kontrastu

Kontrast se u lith printu řídí procesem tj. dobou expozice a dobou vyvolání bez ohledu na gradaci papíru.


Kotrast se zvyšuje zkrácením doby expozice a prodloužením doby vyvolání

a snižuje prodloužením doby expozice a zkrácením doby vyvolání.


V obou případech je okamžik vytažení z vývojky stejný – když vyvolání dosáhlo požadované hustoty tmavých tónů. Tento efekt není stejný jako u zkrácení/prodloužení vyvolávání zmíněném výše - prodloužením doby vyvolání dojde ke ztmavení středních tónů. Prodloužením doby vyvolání a zkrácení doby expozice dovoluje vyvolat tmavé tóny, ale střední jdou světlejší.


Vložený obrázekVložený obrázekVložený obrázekVložený obrázekVložený obrázek

Tyto fotografie byly exponovány s rozdílem + ½ stopy takze mezi první a poslední je rozdíl 2 expozičích stop. Vyvolány byly najednou a vytaženy z vývojky prkticky ve stejném okamžiku.Další metody kontroly expoziceNadržování (burning-in)


Není tak obvyklé jako u konvečního zvětšování. Při expozičních časech používaných u lith printu je velmi nepohodlné.Přesvícení (flashing)


Velmi dobrá technika ke zvýraznění jemných detailů nebo kontrole kontrastu. Nevýhodou je, že testy používané u konvenčního zvětšování jsou vám k ničemu, neboť u lith printu nikdy nedochází k úplnému vyvolání. Jedinou možností u lithu je metoda pokus-omyl.Vykrývání


Velice často používaná technika, pomůže vám lépe ovládat kotrast a může pomoci vybalancovat kompozici.Selektivní vyvolání


Často používaná technika, kdy je část fotografie ponořena ve vývojce déle, než zbytek fotografie nebo je vývojka aplikována lokálně podobně jako bělící lázeň u lokálního tónování.Co nás čeká?


Měli bychom se blíže podívat na kontrolu barev bez tonerů, tónování lith printu, bělení a znovuvyvolání a zmíníme se o dvoulázňových procesech.Vývojka Ilford ID-13


Roztok A


Teplá voda (50°C ) 750ml


Hydrochinon 25g


Disiřičitan draselný 25g


Bromid draselný 25g


Doplnit studenou vodou do 1 litru


Roztok B


Studená voda 1000ml


Hydroxid sodný nebo draselný 50gPři míchání roztoku hydroxidu sodného používejte vždy studenou vodu, hydroxid rozpouštějte po menších dávkách. Při rozpouštění hydroxidu se uvolňuje velké množství tepla. Hydroxid sodný je žíravina, při práci udržujte čistotu a zamezte přístupu dětem. Thiomočovina je toxická látka, při práci nejezte a nepijte.Poděkování


Jako vždy děkuji Předsedovi za to, že tento článek učinil čitelným.
Mnoho trpělivosti a krásné fotografie vám přeje


Karel Dvořák (Kodl)Odkazy na literaturu:

Tim Rudman, The Master Photographer’s Lith Printing Course, Argentum 1998


  • 0


0 Comments