Přejít na obsah


- - - - -

Vlivy látek na vznik latentního obrazu


K napsání článku mě inspirovalo vlákno, kdy se na svitkový film překopírovaly číslice z papírového krycího pásu. Vliv kovů

Na vytvoření latentního obrazu mají účinek některé kovy. Například položíme-li čerstvě očištěný kousek zinku na citlivou vrstvu, vznikne v ní po několika dnech působení vyvolatelná změna. Tuto vlastnost ztrácí kov působením vzdušné oxidace. Pokud tedy například vyryjeme obrazec do okysličené vrstvy kovu, vystoupí po vyvolání obrazec na citlivé vrstvě. Působení se též mění s teplotou a se vzdušnou vlhkostí. Podobně jako Zn působí i Mg a Cd, slabě Ni, Al, Pb, V, Co, Sn, An, Fe, kdežto Cu a Hg nepůsobí. Zinek a hořčík působí podle Plotnikova i přes Al folii 0,001mm silnou.

Účinnost jiných látek

Je známo, že na citlivou vrstvu působí dřevo, zvláště pak čerstvé a podobně působí všechny části rostlin a jednotlivé látky rostlinného původu. Zvláště účinné jsou látky z řad terpénů (oleje terpentinový, bergamotový, peprnomátový, citronový, kajeputový, apod.) Proto působí i kolínská voda. Účinná jsou i některá vína, lihoviny, káva, skořice, quajaková pryskyřice, apod. Účinný je i lněný olej. Z umělých přípravků působí například i tiskařská barviva, zvláště pokud obsahují terpentin nebo lněný olej. V cibuli jsou účinné pouze masité šupiny, kdežto střed působí jen pokud cibule klíčí. Účinek má šťáva z brambor nasáklá do filtračního papíru. Například světlejší vrstva ve slupce kokosového ořechu a jádro jsou neúčinné, ale tmavá část je velmi účinná. Z textilií je účinný len i esparto, kdežto bavlna je neúčinná. Značně působí dřevěná drť. Ovšem dokonale vybělená vlákna či dřevěná drť schopnost ztrácejí. Některé papíry, které nebyly dokonale vyběleny jsou ještě poněkud fotograficky účinné. Krásně působí například motýlí křídlo. Stačí položit na film a po týdnu vyvolat. Podobně působí i některé peří. Všeobecně je expoziční doba takovýchto pokusu velmi dlouhá s vlivem teploty.
Příčinou souboru těchto jevů, které se nazývají jako "Russelův jev", je peroxid vodíku. Účinnost peroxidu je obecně obrovská a působí i v koncentraci 1:1000000 a může se proto uplatnit i ve stopových množstvích. Některé látky také okysličované na vzduchu vytvářejí plynné zplodiny, které působí na citlivou vrstvu.

Čerpáno z knihy "Fotografovaní neviditelna" od Ing. Dr. Jana Schlemmera z r. 1947.
  • 0


0 Comments