Přejít na obsah


- - - - -

Nakupujeme přes eBay: Registrace a My eBayeBay vzniklo ve Spojených státech před více než deseti lety jako on-line dražební portál. Postupem času se pak rozšířilo do desítek zemí celého světa, ovšem nejkomplexnější sortiment najdeme stále na mateřských stránkách http://www.ebay.com. Veškeré pobočky eBay jsou úzce spojené s americkým serverem, je tedy možné být registrován třeba v Británii a nakupovat ve Francii.

Registrace

Prohlížet aktuální dražby mohou všichni návštěvníci, nemohou do nich však vstupovat. Pro to je už nezbytná registrace. Srozumitelným cizím jazykem je pro mě pouze angličtina, registroval jsem se tedy na americkém eBay asi před dvěma lety. Od té doby se pár věcí změnilo, pokusím se je zde ale popsat.

Otevřete-li http://www.ebay.com/, vlevo nahoře najdete tlačítka "Sign in"[přihlásit se] a "register"[registrovat]. První slouží k přihlášení již registrovaného uživatele, pro vytvoření nového účtu volíme "register". Otevře se nám formulář, který je třeba úplně celý PRAVDIVĚ vyplnit. V první části vypisujeme osobní údaje, které budou mimochodem sděleny kupujícímu jako dodací adresa (je možné po registraci změnit): jméno, příjmění, adresa (ulice), město, poštovní směrovací číslo (ZIP/ Postal code) je třeba vyplnit až po vyhledání naší republiky z nabídky ("Country or region" -> "See all countries..." -> Czech Republic), dále telefonní číslo a váš funkční e-mail ( vyplňuje se 2x pro kontrolu správnosti).

Druhá sekce se již týká našeho účtu na eBay. Do kolonky "Create an eBay User ID"[vytvořit uživatelské jméno] napište přezdívku nebo třeba nějaké číslo - THX1138 je již někým obsazené :smile:. Tímto jménem se budete přihlašovat a bude se také objevovat v seznamech přihazujících (přestává platit v USA, kde se stále častěji zobrazují pouze anonymní "Buyer 1"... nebo "J*******0 (20)"). Vpravo je tlačítko pro kontrolu, zda-li je toto jméno volné. Do dalších dvou kolonek vypíšeme heslo. Doporučuje se vymyslet nějaké nové, speciálně pro tento účel. Není vhodné použít třeba datum narození... EBAY NIKDY NEVYŽADUJE OD UŽIVATELŮ JEJICH HESLO PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU!!! Pokud takový mail obdržíte, v žádném případě na něj neodpovídejte - jedná se zcela jistě o podvod. Heslo vypisujeme opět dvakrát. Další kolonka slouží jako poslední záchrana při ztrátě hesla - v takovém případě se eBay ptá na zde vybranou otázku a čeká korektní odpověď. Buďte důslední - nikam jsem si to nenapsal a už samozřejmě nic nevím. V posledních třech kolonkách vyplníme měsíc, den a rok našeho narození (starší 18 let, jinak není registrace možná). Ještě jednou zkontrolujeme všechny údaje, zaškrtneme, že souhlasíme s provozními podmínkami (na ebay.com jedno okénko, na ebay.co.uk jsou tři) a klikneme na "Continue >"[pokračovat].

Tady se otvírají dvě cesty. Buďto obdržíte email s odkazem, který slouží k dokončení registrace, nebo se otevře další formulář, ve kterém jsou požadovány informace o naší platební kartě. Toto slouží POUZE pro identifikaci uživatele a ověření jeho totožnosti, nebude provedena žádná platba (kontaktní email nebyl dostatečně důvěryhodný; za takové jsou považované asi všechny české jako seznam či volny, ze zahraničních Yahoo nebo hotmail; důvěryhodná adresa by mohla být gmail.com; neověřeno). Vyplňujeme typ karty, její číslo, identifikační číslo karty (trojčíslí natištěné na rubové straně karty), platnost a v neposlední řadě píšeme majitele karty (ne každý máme svoji). Pochopil-li jsem to správně, měl by mít stejnou adresu, jaká je ta naše. Jsme-li s vypsanými údaji spokojení, klikneme opět na "Continue >". Nyní bychom měli obdržet potvrzovací email s odkazem.

Na odkaz klikneme, čímž se registrace dokončí (můžeme být též na otevřené stránce vyzváni k prvnímu přihlášení). Nyní doporučuji prozkoumat možnosti a funkce aplikací eBay, které jsou dostupné pro registrované uživatele, jako například tlačítko v hlavičce stránek eBay: "My eBay"[moje eBay]. Pravděpodobně se po kliknutí objeví volba "Guest"[návštěvník)], "Register now"[registrovat] a "Sign in"[přihlásit se], volíme poslední variantu. V následujícím kroku vyplníme uživatelské ID a heslo. Vstoupíme tak do aplikace, sloužící k sledování až jednoho sta právě probíhajících aukcí (v seznamu zůstávají až několik měsíců po skončení, proto je nutné to občas promazat - jinak nemůžete uložit další aukce do sledovaných), prostřednictvím této stránky uskutečňujeme veškeré operace týkající se dražeb jako přihazování, kontaktování prodejce, uzavírání obchodů nebo urgování nepořádných prodejců.

My eBay: sekce Watching - Sledované

Vložený obrázek

Vysvětlivky:

1 "All Buying" [všechny kupované, přesněji sledované] zobrazí: upomínky (nezaplacené, neuzavřené obchody, počet brzy končících dražeb, nové zprávy), maximálně 25 nejaktuálnějších sledovaných inzerátů, probíhající dražby, v kterých jste přihodili, asistované přihazování, výhodné nákupy (nebo jak přeložit "Best offers"), dražby, které jste vyhráli a nakonec jsou zobrazeny ty, které jste prohráli.

2, 3, 4, 5, 6, 7 těmito tlačítky zobrazíte pouze jednotlivé sekce zmíněné výše.

8 Zahájit prodej
9 Vznést požadavek na zboží
10 Mé zprávy
11 Všechny oblíbené (hledání, prodejci, kategorie)
12 Můj účet (osobní informace, nastavení...)

Sledované aukce:

Tlačítka na dalším řádku slouží k jednoduchému filtrování sledovaných položek.
13 Active [probíhající aukce]
14 Ended [ukončené]

Před každou položkou je čtvereček na zaškrtnutí výběru, funkční tlačítka jsou v hlavičce tabulky:
15 Delete [smazat] doporučuji průběžně promazávat, limit je 100 aukcí
16 Compare [porovnat] vytvoří jednoduchou tabulku, kde zobrazí nejdůležitější informace o vybraných aukcích
17 Email to a Friend [přeposlat odkaz]
18 Add Note [přidat poznámku] pouze pro potřeby uživatele, nepřístupné komukoli zvenčí
19 Bid with Bid Assistant [přihazovat pomocí automatického přihazování]

Samotná tabulka zobrazuje tyto informace:
20 Aktuální cena (v prvním řádku v měně prodejce resp. pobočky, v které nabízí, dole přepočtená na měnu námi používaného ebay)
21 Poštovné (See description - pro ČR nebyla zadána, je třeba prostudovat popis inzerátu nebo se zeptat prodejce)
22 Počet příhozů
23 Jméno prodejce, v závorce počet uzavřených transakcí
24 Skupina položek pro Asistované přihazování
25 Zbývající čas do konce dražby, je-li kratší než jeden den, se zobrazí červeně
26 Proveditelná akce (přihodit, zobrazit ostatní aukce prodejce, najít podobné dražby, přidat prodejce mezi oblíbené)
27 Buy It Now [koupit hned] umožňuje zakoupit položku bez ohledu na čas ukončení dražby zpravidla za přemrštěnou cenu


Na obrázek se nám z důležitých už nevešlo jen "Dispute Console". Tato aplikace slouží k vymáhání pohledávek ze strany kupujícího i prodejce.

Pokračování příště...

  • 0


0 Comments