Přejít na obsah


- - - - -

Řízení kontrastu u papírů s pevnou gradací


Zvětšování velmi kontrastních negativů
Některé scény jsou přirozeně velice kontrastní a v mnoha případech není možné ovládat kontrast vyvoláváním negativu. Typickým příkladem takovýchto scén může být ostré světlo prosvítající mezi stromy. Pokud se pokusíte zvětšit takovouto scénu na papír s normální gradací takovou expozicí, která vám zaručí správně exponovaná světla, získáte fotografii, na které budou detaily ve světlech, ale velmi málo tónů jiných, než je maximální černá. Řešením této situace může být:

Papír s měkkou gradací a částečné vyvolání
Toto je první technika, kterou v tomto případě můžete zkusit. Přeexponujte papír s měkkou gradací o 1/4 – ½ stopy a vyvolejte ho časem o polovinu kratším, než je čas obvyklý pro kombinaci papíru a této vývojky.

Měkce pracující vývojky
Tyto vývojky jsou navrženy tak, že dokáží snížit kontrast výsledné fotografie o více než jeden gradační stupeň. Recepty na tento typ vývojek najdete na konci tohoto článečku. Pro ty z vás, kteří nechtějí vývojku míchat, je na trhu k dispozici Kodak Selectol-Soft. U těchto vývojek je nutné dát pozor na to, že tento typ vývojek oteplí tón výsledné fotografie.

Předsvícení papíru (flashing)
Tato technika snižuje kontrast tím, že se papír předsvítí před expozicí negativu. Tím se dodá tón do světlých částí obrazu, aniž by se výrazně ovlivnilo tonální podání středních a tmavých tónů. Protože předsvícený papír potřebuje kratší základní expozici k dosažení správné tonality ve světlech, tmavé tóny jsou o něco světlejší než u fotografie bez předsvícení. Jak u této techniky postupovat, je popsáno v článku Flashing a Fogging na tomto serveru.

Vyvolávání s vodní lázní
U této techniky snižujete kontrast fotografie střídavým vyvoláváním ve vývojce a ponořením fotografie do vodní lázně. Při ponoření papíru do vývojky nasaje dostatečné množství vyvolávací látky, aby vyvolání pokračovalo i ve vodní lázni až do okamžiku, kdy je vývojka vyčerpaná. Ke snížení konrastu dochází tím, že se vývojka vyčerpá rychleji v tmavých částech obrazu, takže se vyvolání ve stínech zastaví krátce po ponoření fotografie do vodní lázně.
Jak postupovat:
Protože chceme snížit kontrast fotografie zvětšené z extrémně kontrastního negativu, je vhodné použít měkce pracující vývojku.
 • Vedle misky s vývojkou položíme misku s vodní lázní
 • Po expozici ponoříme fotografii do vývojky a mícháme asi 15 vteřin
 • Přesuneme fotografii do vodní lázně emulzí dolů a zajistíme, aby emulze byla ve styku s vodou. Necháme v lázni 1 minutu bez promíchání.
 • Vrátíme fotografii do vývojky a mícháme po dobu 10 vteřin. Emulze znovu nasákne vývojkou.
 • Opět přesuneme fotografii do vodní lázně, emulzí dolů a necháme ležet 1 minutu.
 • Tímto způsobem pokračujeme, dokud čas, který fotografie strávila ve vývojce, je asi 2/3 normálního vyvolávání.
Následující proměnné ovlivňující výsledek při použití této techniky:
 • Expoziční čas - tato technika může mít vliv na dobu expozice
 • Doba, kterou fotografie stráví ve vývojce, se může lišit, 2/3 normálního času je jen startovací bod.
 • Je vhodné otestovat za jak dlouho vaše světlo v komoře způsobí závoj na papíře, tomu je třeba přizpůsobit techniku vyvolání.
Sterryho proces
Při této technice se používá roztok dvojchromanu draselného nebo amonného. Tento roztok ovlivní vyvolání stínů proporcionálně více než vyvolání světel.
Dvojchroman draselný je chemikálie, která může vyvolat alergícké reakce.
Tuto techniku poprvé použil John Sterry někdy kolem roku 1900 a není moc rozšířena (vzhledem k možným problémům při použití těchto chemikálií).
Jak postupovat:
 • Rozmíchejte 10ml Sterryho roztoku (recept uveden v závěru článku) ve 300ml vody.
 • Naexponujte sérii proužků obsahujících světla z negativu, který chcete zvětšovat.
 • Za neustálého pohybu nechte proužky ve Sterryho roztoku po dobu 2-3 minut. Je vhodné mít ochranné rukavice a brýle. Snažte se vyhnout tomu, aby vám tento roztok ukápl na pokožku.
 • Proužky vypláchněte ve vodní lázni po dobu 1 minuty.
 • Stáhněte vodu z proužků a vyvolejte je.
 • Vyberte proužek jehož kontrast vám nejvíce vyhovuje a tímto časem exponujte fotografii. Vyvolejte stejným způsobem jako proužky.
Kombinace technik snižujících kontrast
Pokud vámi použitá technika nesnížila kontrast v dostatečné míře, je možné zkombinovat více technik. Jsou zde ovšem určité limity, nejde kombinovat Sterryho techniku s vyvoláním ve vodní lázni. Ovšem kombinace Sterryho techniky a vyvolání v měkce pracující vývojce nebo zkrácením vyvolávacího času samozřejmě fungovat bude.

Zvětšování plochých (málo kontrastních negativů)
Většina výrobců nabízí gradaci, která vám umožní zvětšit negativ s malým kontrastem, někdy se ovšem stane, že i přesto je nutné kontrast ovlivnit. Jednou z možností je natónovat negativ selenovým tonerem, ale to je poněkud nad rámec tohoto článku, neboť jsem vám slíbil ovlivnění kontrastu pozitivu.

Tvrdě pracující vývojky
Vývojky speciálně určené ke zvýšení kontrastu dokáží zvýšit kontrast o více než jeden gradační stupeň. Recetury některých vývojek najdete v závěru článku. Pro ty z vás, kteří nechtějí či nemohou míchat chemii sami, lze zakoupit například Edwal T.S.T. Tato vývojka je dvousložková a poměrem ředění lze namíchat požadovaný vyvolávací efekt. Dalším řešením může být použití vývojky Kodak Dektol v ředění 1+1 namísto výrobcem udávaných 1+2, či lze tuto vývojku použít neředěnou. Může se stát, že tyto vývojky malinko ovlivní tón výsledné fotografie.
Bromid draselný
Přidání bromidu draselného do vývojky se zvyšuje kontrast. V předstihu si připravte 10% roztok bromidu draselného. Tento roztok přidáváme do vývojky po malých dávkách (5ml) a vždy otestujeme takto upravenou vývojku. Čím více bromidu, tím vyšší kontrast, ovšem dejte pozor, abyste hladinu bromidu ve vývojce nezvýšili příliš. Bromid draselný může lehce posunout tón směrem k zeleno-černé. Fotografii lze následně tónovat selenovým tonerem, tím se jednak ještě zvýší kontrast a dojde k posunu tónu. Lze též použít Kodak Anti-fog, ten však posune tón směrem k modro-černé.

Zvláštní úpravy kontrastu
Některé negativy potřebují ovládat kontrast odděleně ve světlech s stínech.Normálními technikami vyvolání je téměř nemožné toho dosáhnout. Ovšem vy můžete využít toho, co jste se doposud naučili. Jak? Použijete dvoulázňové vyvolávání.

Dvoulázňové vyvolávání
Je obzvlášť efektivní, pokud potřebujete zvětšit fotografii s velkým množstvím tonálních detailů ve světlech i stínech.
Jak postupovat?
Napřed bychom si měli ujasnit pár zákonitostí:
 • Větší efekt na celkový kontrast má ta vývojka, ve které fotografie strávila více času.
 • Pokud je čas strávený ve vývojkách stejný, pak má větší efekt na celkový kontrast ta vývojka, která byla použita jako první.
 • Tato technika se dá naučit jen experimentováním a zkušenostmi, univerzální recept neexistuje
Plán pro velmi kontrastní negativ
 • Vyvolávejte fotografii za neustálého pohybu v měkce pracující vývojce po dobu 1 minuty
 • Přesuňte fotografii do tvrdě pracující vývojky a za neustálého pohybu vyvolávejte 10 vteřin.
 • Přerušte, ustalte jako obvykle
Výsledkem bude fotografie s malým celkovým kontrastem a tmavé stíny budou mít dobře oddělenou černou, spíše než šedou.

Plán pro negativ s malým kontrastem
 • Vyvolávejte fotografii ve tvrdě pracující vývojce po dobu 3 minut. Samozřejmě za neustálého pohybu.
 • Přesuňte fotografii do měkce pracující vývojky a za neustálého pohybu vyvolávejte další minutu.
 • Přerušte, ustalte jako obvykle.
Výsledkem bude fotografie plná tónů, která neztratí jemné detaily ve světlech.

Receptury

Měkce pracující vývojky
GAF 120
Tato vývojka je svými výsledky velmi podobná vývojce Kodak Selectol-Soft.
Voda (42°C) 750ml
Metol 12,3g
Siřičitan sodný 36,0g
Uhličitan sodný 36,0g
Bromid draselný 1,8g
Celkový objem vody 1l

Ředění 1:2

Ilford ID-3
Voda(45°C) 1l
Metol 3,0g
Siřičitan sodný 12,5g
Uhličitan sodný 21,75g
Bromid draselný 0,5g
Celkový objem vody 2l
Používá se neředěná

Tvrdě pracující vývojky
Agfa 108
Voda (45°C) 500ml
Metol 5g
Siřičitan sodný 40g
Hydrochinon 6g
Uhličitan sodný 40g
Bromid draselný 2g
Celkový objem vody 1l

Defender 57-D
Voda (45°C) 500ml
Metol 1,5g
Siřičitan sodný 29,5g
Hydrochinon 6,0g
Uhličitan sodný 24,0g
Bromid draselný 0,8g
Celkový objem vody 1l

Obě tyto vývojky se používají neředěné.

Berrsova vývojky s proměnným kontrastem
Roztok A
Voda (42°C) 750ml
Metol 8g
Siřičitan sodný 23,0g
Uhličitan sodný 23,5g
Bromid draselný 1,1g
Celkový objem vody 1l

Roztok B
Voda(42°C) 750ml
Siřičitan sodný 23,0g
Hydrochinon 8,0g
Uhličitan sodný 31,5g
Bromid draselný 2,2g
Celkový objem vody 1l

Ředění:

    Roztok A  Roztok B  Voda 
Měkká  500ml   0     500ml 
2    435ml   65ml    500ml 
3    372ml   128ml   500ml 
Střední 310ml   190ml   500ml 
5    250ml   250ml   500ml 
6    190ml   310ml   500ml 
Tvrdá  128ml   372ml   500ml 


Ve všech recepturách je požit siřičitan sodný bezvodý a uhličitan sodný monohydrát.

Sterryho roztok
Dvojchroman draselný 5g
Amoniak(28%) 1ml
Destilovaná voda 100ml

Literatura
Carson Graves: The Elements of Black-and-White Printing
Larry Bartlett’s Black&White Photographic Printing Workshop
Eddie Ephraums: Creative Elements Landscape Photography – Darkroom Techniques

The Focal Encyclopedia of Photography


Poděkování: Mé manželce Andree za trpělivost, kterou projevuje při psaní mých článků pro Temnou komoru, Předsedovi za počeštění mé další stati a všem čtenářům www.temnakomora.cz, bez jejichž zájmu o klasickou fotografii by nemělo cenu vůbec něco psát.
Dobré světlo a co nejméně „šedivek“ vám přeje Karel Dvořák (Kodl)
 • 0


17 Comments

Mám doma ještě značné množství papírů s pevnou gradací a fotokomora mě snad také uvidí častěji. Vždy jsem v minulosti zápasil s papíry tvrdými, u měkkých už si ani nepamatuji, kdy jsem vůbec naposledy použil.
A tak mě tohle povídání zaujalo. Děkuji, je to psáno i pro mne fajn srozumitelně.
Tedy až na ten konec, zde požádám zda byste mi někdo neupravil do srozumitelnější podoby tu poslední část "Ředění".

Díky.
  • 0
:grin: chtělo by to editora, ty přenesené články ze starého systému nevypadají vždy optimálně :mad:(
  • 0

:grin: chtělo by to editora, ty přenesené články ze starého systému nevypadají vždy optimálně :mad:(

Tak tak, někde to nevadí, ale někde to trochu znesnadní orientaci.
  • 0


:grin: chtělo by to editora, ty přenesené články ze starého systému nevypadají vždy optimálně :mad:(

Tak tak, někde to nevadí, ale někde to trochu znesnadní orientaci.


Ono to úplně odstraní tabulky :) To musím nějak vyřešit.
  • 0:grin: chtělo by to editora, ty přenesené články ze starého systému nevypadají vždy optimálně :mad:(

Tak tak, někde to nevadí, ale někde to trochu znesnadní orientaci.


Ono to úplně odstraní tabulky :) To musím nějak vyřešit.

Ja postupně podle chuti a volna články upravuji... vyhazuji formátování fontu a tak... to a tabulkama sem viděl... a chce to tvrdou manuální práci...
  • 0
tak ty tabulky fakt neumí... :grin:
  • 0

tak ty tabulky fakt neumí... :grin:

Co tam tabulky vkládat jako obrázky ? Nějak to z původního textu (pokud je) oskenovat v původním balení ...
  • 0
Tak už... ale je to fakt hruza... to raději dělat tabulky v TeXu :grin:
  • 0
ToFFe jde ti to dobře, já to ještě neřešil. :grin:
  • 0

tabulky v TeXu :)

áá kolega :-P , kde jsou ty časy
  • 0
Já mám 95% firemní korespondence v TEXu, nevztekám se u toho jako při wordu :)
  • 0
Fotka
Erik Kurach
1-bře 12 10:42:04
Vážení kolegové, pouze k doplnění vyčerpávajícího příspěvku kolegy Karla si dovolím zmínit metodu
řízení kontrastu u papírů s pevnou gradací, s níž prováděl experimenty na FAMU p. Milan Miletin, jež
exponoval senzitometrické klíny na negativu s krokem D 0,15 a modifikoval i osvětlení zvětšovacího
přístroje žlutým a modrým filtrem. Dosáhl velmi znatelného posunu v zobrazené denzitě a rozsahu ve
škále polotónů jak ve stínech, tak i nejvyšších světlech. Uvedená metoda se používá i u kontaktních
kopií na VF, kde jsou nabízeny velkoformátové filtry, kterými lze přizpůsobit jejich tonalitu a kontrast.
Příliš se o uvedené problematice a jejich výsledcích nikde nehovoří, ale zmíněná metoda funguje!!!
S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
  • 0

Já mám 95% firemní korespondence v TEXu, nevztekám se u toho jako při wordu :-P

Já v něm sázel 4 roky semestrálky a pak 2 diplomky a naprostá pohoda, jen jednou jsem měl problém se sestavením dvou matic o n a m prvcích. Ale dr. Satrapa poradil a šlo to. :)
  • 0
LuzJi: to ředění - když chceš měkkou, tak dáš 1/2 litru roztoku A a doplníš 1/2 litrem vody, Béčko vůbec nepoužiješ. když bys rád střední tvrdost, tak 310ml Áčka a 190ml Béčka a doplníš zas do litru vody, atd. já si namíchal jen to áčko a je to měkký fest. navíc je to nezmar, drží už 4 roky ve vymáčklý petce a furt jede :)
  • 0

LuzJi: to ředění - když chceš měkkou, tak dáš 1/2 litru roztoku A a doplníš 1/2 litrem vody, Béčko vůbec nepoužiješ. když bys rád střední tvrdost, tak 310ml Áčka a 190ml Béčka a doplníš zas do litru vody, atd. já si namíchal jen to áčko a je to měkký fest. navíc je to nezmar, drží už 4 roky ve vymáčklý petce a furt jede :)

Díky, už brzy vyzkouším :smile:
  • 0
Ahoj,

konečně jsem se dostal ke zprovoznění vlastní přenosné komory, leč první výsledky zvětšování byly úspěšné tak napůl. Časy osvitu jsem bral dle proužkovky na obličeji, což asi nebyl nejlepší nápad, protože je zbytek fotky přesvícený a detaily ve světlech zmizely. Jde konkrétně o tuto část (sken), kdy z pravé části zbyla jednolitá bílá plocha.

Vložený obrázek

Negativ jako celek je poměrně kontrastní. Kdybych použil metodu zmiňovanou v článku, tedy čas osvitu řídil podle světel, pak to přeexponoval a krátce vyvolal, dostanu solidní výsledek i s papírem s normální gradací? Koupil jsem do začátku jen tento s tím, že by to snad mělo stačit ;)
  • 0
Tady ti jistě poradí fundovaně, ale jelikož jsem po třiceti letech opět též nováčkem ve fotokomoře, potýkal jsem se přesně s tím co ty. Nešlo to a nešlo. Tak jsem nakopil miltigrade RC a barevné filtry pro změnu kontrastu. RC jdou daleko líp zpracovat než baryty a s kontrast podle vložených filtrů a doby osvitu poslouchá. Pak se ještě dá ovlivňovat kontrast různým druhem vývojek.
  • 0