Přejít na obsah


- - - - -

Ostré vývojky


"OSTRÉ VÝVOJKY" aneb Jak nabrousit negativ...

V tomto článečku bych vás rád upozornil na všeobecně opomíjenou skupinu negativních vývojek, navržených pro nejvyšší dosažitelnou ostrost negativního obrazu. Vhodné jsou zejména pro velká zvětšení, a to především z kinofilmu. Patří sem vývojky FX 1, FX 2, FX 2K, které navrhl Geoffrey W. Crawley. Dále pak vývojka Beutler High Acutance. Z konfekčních pak třeba Ethol TEC nebo Neofin Blue.
Princip je velmi jednoduchý: tyto vývojky vyvolávají velmi rychle a důkladně, ale jen povrchovou tenoučkou vrstvu emulze. Právě v této povrchové vrstvičce se nachází většina krystalů, osvitnutých nejpřesněji. S pomalou difuzí souvisí i hranové jevy. Třeba Eberhardův. To vše dohromady dává brilantní až okázalou ostrost. Při dokonalém využití vývojky mohou vaše zvětšeniny působit až dojmem jemných rytin. Jedinou podmínkou úspěchu je ale velmi přesné určení expozice.

Všem odborníkům se omlouvám za ohromná zjednodušení. Mým cílem však není vyčerpávající článek na toto téma, ale jen prakticky využitelné základní informace o zmíněných vývojkách.

Začneme třeba s Beutler High Acutance Developer
Je to velmi jednoduchá, jednorázová, úsporná, vyrovnávající vývojka se střední zrnitostí a vynikající ostrostí.
Zásobní roztok A:
Dest. voda 480C 750ml
Metol 10g
Siřičitan sodný 50g
Destilovaná voda do 1000ml

Do teplé vody přidejte malou špetičku siřičitanu (toto malé množství zpomalí počáteční oxidaci metolu). Přidejte metol a po jeho rozpuštění siřičitan. Důkladně rozmíchejte a doplňte vodu.

Zásobní roztok B:
Dest. voda 480C 750ml
Uhličitan sodný 50g
Dest. voda do 1000ml

Skladovatelnost 6 měsíců.
Pracovní roztok: 1 díl A + 1 díl B + 8 dílů dest. vody.
Doporučené časy 8 -15 min. Doporučuji otestovat a stanovit nejkratší možný čas s dostatečně prokreslenými stíny. Převolání výrazně zvyšuje zrnitost! Nepřekročit 200C všech roztoků! Normální šetrné překlápění. Přerušit destilovanou vodou a ustálit.

A už je tu královna ostrosti!
FX – 1 High Acutance Developer
Varování: Tato vývojka odhalí všechny nedostatky vaší fototechniky. Používejte moderní skla s vícenásobnými vrstvami, stativ, ideální clonu a exponujte co možná nejpřesněji.
Zásobní roztok A:
Destilovaná voda 320C 900ml
Metol 5g
Siřičitan sodný 50g
Jodid draselný (0,001%) 50ml
Dest voda do 1000ml


Zásobní roztok B:
Dest. voda 320C 900ml
Uhličitan sodný 25g
Dest. voda do 1000ml

Pracovní: 1 díl A + 1 díl B + 8 dílů dest. vody.
Skladovací doba je v hnědé plné (zastříknuté) láhvi jeden rok.
Vývojka opět zvyšuje využitelnou citlivost přibližně o 1EV. Váš test by měl určit nejkratší možný čas vývoje. Odhad u filmů do 200 ISO je 12 – 16minut, v závislosti na způsobu pohybování. Doporučuji maximálně 5 opatrných otočení tanku. Při rotaci zvolit velmi pomalou rychlost (6 – 8/min, do 300ml náplně). Nepřekročit 200C u všech roztoků!
Poznámka: Roztok 0,001% jodidu draselného dosáhnete nejlépe postupným ředěním. Jeden gram rozpustíte v jednom litru dest. vody. Odeberte 100 ml vzniklého roztoku a zase dolejte do 1 litru. To ještě jednou zopakujte a máte požadovaný roztok.

Pan Geoffrey W. Crawley vymyslel ještě jednu velmi ostrou vývojku která uvážlivě vyvažuje (harmonizuje) vysoké rozlišení, jemnozrnnost, kontrast a hranové efekty. Vytváří velmi zajímavé vnitřní efekty, nedosažitelné s jinými vývojkami. Tato lahůdka se jmenuje:
FX – 2 High Acutance Developer
Její varianta FX – 2K zvýrazní střední tóny šedé škály.
Zásobní roztok A:
Dest. voda 320C 750ml
Metol 2,5g
Siřičitan sodný 35g
Glycin 7,5g
Dest. voda do 1000ml

Se špetkou siřičitanu to už znáte a dál je to stejné jako u předchozích. Glycin se rozpouští pomalu. Vyčkejte, až bude úplně rozpuštěn a teprve pak doplňte do celkového objemu.
Zásobní roztok B:
Dest. voda 320C 750ml
Uhličitan draselný (musí být krystalický) 75g - v FX – 2K Kodalk (metaboritan sodný) 225g
Dest. voda do 1000ml

Poznámka: U všech rozkoků dolévejte na stanovený objem až po úplném rozpuštění všech chemikálií. Jen takto se dají dodržet přesné koncentrace. U těchto vývojek na přesné koncentraci velmi záleží!
Základní roztok vydrží v plné láhvi rok. Trvanlivost se značně zkracuje po otevření a odebrání i malé části. Změní-li se barva na sytě žlutou, je vývojka nepoužitelná.

Pracovní roztok pro vývoj s překlápěním:
Dest. voda 200C 750ml
Zásobní roztok A 100ml
Zásobní roztok B 100ml
Pinacryptol žlutý (1 : 2000) 3,5ml
Dest. voda do 1000ml

Pracovní roztok pro vývoj bez pohybu (stand):
Dest. voda 200C 750ml
Zásobní roztok A 50ml
Zásobní roztok B 50ml
Pinacryptol žlutý (1:2000) 1,75ml
Dest. voda do 1000ml

Vývojka opět přidá 1EV k nominální citlivosti.
Základní časy pro překlápění 11 – 18 min. Pro stand asi hodina. Nezapomeňte přednamočit!

Poznámka: Co přesně dělá Pinacryptol, nevím. Snad je tam jako protizávojující látka. Někde jsem také četl, že je to desensibiler v červené oblasti spektra. Prý se pak nevyvolají krystaly zasažené aberačním světlem. Někde jinde se zas psalo o řízené difuzi. Taky jsem slyšel, že dnes už to s novými tenkými emulzemi není třeba používat. Tak si vyberte co se vám líbí nejvíc.
Tato vývojka mě osobně přijde nejúčelnější. Má dvě varianty, všechny výhody předešlých a poskytuje nejširší možnosti pohybu při volání. Velmi lákavá je také pro svou jednoduchost a láci Beutlerka. Pro opravdové fanatiky ostrosti je nejlepší volba FX -1.

S úctou váš Bzencak.

 • 0


15 Comments

Co stane při překročení 20°C? Roste zrnitost nebo se snad poznámka vztahuje i na skladování, při kterém by docházelo k rychlé degradaci vývojky?
Zvládají tyto vývojky řídit kontrast negativu změnou vyvolávacího času? Předpokládám, že s tím bude trochu problém...
  • 0
Jde jen o teplotu při volání. Nejlepších senzitometrických vlastností se dosáhne při dodržení stejné teploty všech lázní. Těch 20 stupňů je vybalancovaný kompromis. Změna času volání není až tak kritická. Ale ani tak ji nedoporučuji. Pokud chci fakt nabrousit, tak musím velmi pečlivě měřit světlo a ukočírovat jasový rozsah tak do 6 EV. Prostě řečeno nesmí se přeexponovávat. Vždycky je něco za něco :-P .
  • 0
Fotka
Erik Kurach
23-srp 12 12:06:55
Vážený kolego, Bzenčáku, vážení kolegové, dovoluji si k zjednodušenému a vyčerpávajícímu popisu doplnit pouze následující: Pohyb v samém počátku vyvolávání: Prvních 30s stálý mírný pohyb a v počátku každé následující minuty tank 4x mírně překlopit v průběhu přibližně 1-2s na jedno otočení. Pro dosažení co nejvýraznějšího efektu ostrosti je doporučeno vyvolávat negativ na strmost 0,9, což je hodnota daleko vyšší, než doporučované rozpětí 0,52 - 0,57 pro kondenzorový osvětlovací systém zvětšovacího přístroje a strmost 0,70 - 0,75 pro difusní halogenový systém s míchací rozptylovou komorou. Požadované poměrně úzké rozpětí kontrastu scény 5EV a velmi přesné stanovení expozice. Převyvoláním narůstá zrno a požadovaný (již tak vysoký vnitřní obrazový kontrast negativu) bude v požadované bohatosti polotónů v oblasti šedé velmi obtížně kopírovatelný na papír tvrdé gradace, který je zde ideální kombinací pro zvětšeninu výstavního formátu v kombinaci s negativem, zpracovávaným ve vývojce FX-1. Pro přesné nastavení ideální expozice je nejlepší upravovat ověřenou hodnotu praktické citlivosti filmu v nastavení expozimetru tak, abychom neztratili výhodu pracovat při optimálním clonovém čísle, na němž dosahuje daný objektiv optimální ostrosti a přenosu kontrastu v
souladu se záměrem na maximální ostrost obrazu. FX-1 je osvědčenou cestou. S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik - Slanej Vrch
  • 0
Fotka
Erik Kurach
24-srp 12 11:51:16
Vážený kolego, srdečný pozdrav do Bzence! Zázemí našeho bývalého fotoklubu bylo tvořeno jedním demižonem z tmavého skla od firmy Merck o objemu 5 litrů, obsahujícím vývojku FX-1, připravovanou vždy s největší pečlivostí a nejkvalitnějších chemikálií čistoty puriss.p.a ; p.a. ; GR (včetně použité vody), jedním demižonem identického objemu z čirého skla obsahujícím ustalovač, jedním, či několika -dle ročního období- demižony kvalitního vína z Moravy, několika plechovými krabicemi kinofilmové metráže
ORWO NP55, zásobou fotografických papírů výstavního formátu FORTE Vác, Hungary. (Předseda pak pečlivě ukrýval ve své skříni Agfa Brovira BN -111 formátu 50x60cm ve dvou stovkových kartonových krabicích, které zakoupil za valutový obnos, který byl součástí výherního pořadí ve fotografické amatérské soutěži v NSR, který nebylo reálné přilepit leukoplastí na intimní část těla a tak zvýšit vlastní šanci, jak obejít nařízení, zakazující běžnému občanu valuty vlastnit). Protože byl občanem čestným a pouze občas měnil před Tuzexem s vekslákama bony za 5,- Kčs na vývojnici JOBO 2000 a vypírací perlátor JOBO Cascade. Co více v té době včetně Asahi Pentax Spotmatic 1000 se základním a dvěma originálními objektivy Asahi Pentax 35mm a 100mm potřeboval
fotograf - amatér k dosažení absolutního pocitu štěstí. ORWO NP 20 bylo k dostání ve větších městech i v novinovém stánku a na
cestu vlakem do fotograficky atraktivních lokalit nebylo třeba vysokých částek. Chystám se výhledově do Těmic a Bzence na akci
k doplnění otcova archivu. V Těmicích začal chodit do obecné školy a v Bzenci pak do chlapecké školy pokračující. Navštívit místa,
kde jako malý chlapec ministroval a navštívit vážené rodiny těch, kteří ho vyrvali z bídy "Dětdoma Munkácz-Mukačevo" a umožnili
mu prožít důstojné dětství v lásce se srdcem na dlani až do nucené deportace Oberlandrátu Uherský Ostroh v roce 1939. Velice
se těším až budu pátrat po místech z několika dobových fotografií. S velkým pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
  • 0
Vážený kolego Eriku, jsi u nás srdečně vítán! Bude mi velikou ctí býti nápomocen tvému pátrání po rodinné historii.
  • 0
Fotka
Erik Kurach
27-srp 12 07:51:09
Vážený kolego, velmi děkuji za upřímnou nabídku. Trochu jsem se rozepsal zcela mimo téma FX-1, ale jsem rád, že bude příležitost
k našemu setkání. Velmi se na návštěvu Bzence a Těmic těším. S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
  • 0
Bylo by možné u vývojky FX-1 nahradit KI za nějaké podobné množství KBr? KI doma zrovna nemám...:-).
  • 0

Bylo by možné u vývojky FX-1 nahradit KI za nějaké podobné množství KBr? KI doma zrovna nemám... :smile:.

Nebylo. Skoč si pro KI do lékárny.
  • 0
D


Bylo by možné u vývojky FX-1 nahradit KI za nějaké podobné množství KBr? KI doma zrovna nemám... :smile:.

Nebylo. Skoč si pro KI do lékárny.

Děkuji, zkusím to.
  • 0
Vzhledem k tomu, že KJ se dávkuje max. po 5 ml 1% roztoku, stačí ti 10g na 1 litr zásobního roztoku KJ (v destilce !) a to ti vydrží až do konce života, resp. na 200 litrů vývojky....
k mání, kromě lékáren, je i zde: http://www.chevas.cz...raselny-c-100g/
  • 0
No právě, že je ho potřeba tak málo, tak se mi nechce kupovat 100g a i proto jsem se ptal na případné nahrazení KBr. Jinak tenhle obchod znám, dražší, ale mají spoustu věcí a prodávají i fyzickým osobám:-).
  • 0
účinek KJ je natolik odlišný od KBr (malé předávkování KJ působí moc zle), že asi takto nahradit nelze.. podívám se doma, kolik ho mám, pak ti dám zprávu...
  • 0

No právě, že je ho potřeba tak málo, tak se mi nechce kupovat 100g a i proto jsem se ptal na případné nahrazení KBr. Jinak tenhle obchod znám, dražší, ale mají spoustu věcí a prodávají i fyzickým osobám:-).

V lékárně ti prodají kalíšek s pár gramy.
  • 0
V několika lékárnách mi sdělili, že mi to bez receptu neprodaj. V drogériích jsem byl taky neúspěšnej, tam to pro změnu nemaj. Kdyby někdo měl 5-10 g navíc, tak bych to uvítal.
  • 0

Vzhledem k tomu, že KJ se dávkuje max. po 5 ml 1% roztoku, stačí ti 10g na 1 litr zásobního roztoku KJ (v destilce !) a to ti vydrží až do konce života, resp. na 200 litrů vývojky....
k mání, kromě lékáren, je i zde: http://www.chevas.cz...raselny-c-100g/Omlouvám se za chybu ,
... já se tady ve spěchu škaredě uťal, nedávkuje se 1% roztok, ale 0,001% roztok, tj. 1 setina gramu na 1l vody, z toho 5ml ...

takže 1 gram KI stačí na 20000 litrů FX-1 ...
  • 0