Přejít na obsah


- - - - -

Lith print II.Lith print II.


Vážení temnokomorníci, v prvním díle povídání o technice zvané lith print jsme si řekli, co to vlastně je, probrali jsme materiály vhodné pro tuto techniku a naučili jsme se kontrolovat proces. Pokud toho ale ještě nemáte dost, tak se pojďme podívat, co se s fotografií vytvořenou touto technikou dá dále dělat.


Naučit se lith print je jednoduché, naučit se kontrolovat proces je poněkud složitější. Pokud jste to zvládli, a já věřím, že ano, je čas na to, co může být dalším krokem v tomto procesu. Fotografie není hotová, dokud vy tak nerozhodnete a lith print není výjimkou.


Kontrola barev

Proč vůbec kontrolovat barvy fotografie, která již barvy má? Může to být důležité z několika důvodů:

- estetický pohled, různé barvy mohou navodit různou atmosféru

- mnoho vlastností lith printu má vazby na velikost zrna v emulzi papíru, což činí lith print naprosto unikátním procesem. Je ovšem možné tyto vlastnosti měnit.

- při tónování lith printu je výsledná barva diktována barvou původní fotografie.


Proto je dobré kontrolovat a měnit barvu během i po skončení procesu. Techniky pro změnu barev mohou být srhnuty do:

- procesu vyvolání

- bělení

- tónování

- bělení a znovuvyvolání

A o tom si budeme povídat v dnešním pokračování.


Kontrola barev během procesu vyvolávání

Ředění vývojky. I když toto je velice závislé na typu papíru a vývojky, větším ředěním vývojky obvykle dosáhneme teplejších tónů ve světlých a středních tónech (lze dosáhnout i velmi teplých tmavých, ale to není moc obvyklé). Méně ředěná vývojka obvykle produkuje tmavší tóny.

Vyčerpání vývojky. Jak již víte, čerstvá vývojka obvykle vytváří nejméně zajímavé výsledky.

Modifikace vývojky. Přidání bromidu draselného může u některých emulzí měnit barvu.

Teplota vývojky. Vyšší teplota vývojky při prvním nebo i druhém vyolání může barvu maximalizovat. Jak jsem už zmínil Ilford MG Warmtone dává nejlepší výsledky kolem 40°C.

Kontrast a barva. Výsledná barva je spjata s poměrem expozice a vyvolání. Toto spojení může být následným bělením a/nebo tónováním měněno.


Barevné podání fotografie lze měnit jejím ponořením do velmi ředěného roztoku ferrikyanidu draselného nebo bělicí lázně sepiového toneru. Takto ošetřenou fotografii doporučuji ustálit.


Tónování lith printu.

Pokud jste nováčky v lith printu budete u jeho tónování překvapeni množstvím kombinací, které nejsou u konvenčního zpracování dosažitelné. Výsledek je ovšem jako vždy velice závislý na použitých materiálech a může zahrnovat:

- návrat fotografie do podoby konvenční fotografie – možná jste lith použili jen pro jeho některé vlastnosti (zrno, kontrast atp.)

- jemné oteplení, ochlazení tónů nebo dělený dvoutónový efekt

- převedení obrazu do úplně jiných barev

- vícebarevné efekty


Vzhledem k faktu, že výsledek tónování je závislý na použitém materiálu a procesu a není možné popisovat všechny možnosti a kombinace v jednotlivých tonerech, zmíním se jen o některých základních kombinacích.


Selenový toner

U některých papírů se použitím tohoto toneru vrací barvy zpět ke konvenčnímu barevnému podání. Jiné naopak mění barvy, příkladem může být Multigrade Warmtone který ve velice silném selenovém toneru (ředění 1+2) ohřátém na 35-40° vytvoří švestkovo-červené tóny.

Kentona, Art Classic a Tapestry, zvláštěpak jsou-li vyvolány s větším kontrastem, budou zpočátku tónování chladnout k modro-šedé s hnědými stíny. Nicméně fotografie exponované a vyvolané na střední kontrast budou měnit barvu z růžové na světle fialovou, fialovou až šedou a konečně na bohatou hnědou.

Vložený obrázek

Tato fotografie byla tónována selenovým tonerem až do okamžiku, kdy z charakteristiky lith printu zbylo jen zrno. Na jednom fotografickém serveru se u ní objevil komentář, který mne velice pobavil, cituji:


“Kvalita vypadá jako sken z dvacet let starého Rudého práva. Nebo to bylo vytištěno na jehličkové tiskárně a následně naskenováno ?”


Autorovi komentáře se musím omluvit, neboť jsem neuvedl, o jakou techniku se jedná.


Zlatý toner

Lith print je daleko snazší tónovat ve zlatém toneru než fotografie vyvolané konvenčním způsobem. Na většině papírů je výsledkem modrý tón. Obvykle dochází k malému zvětšení kontrastu. U některých papírů (MACO, Ilford MGIV Warmtone) se barva zpočátku mění velmi pomalu, jiné mohou chladnout k šedým a fialovým tónům. Toho lze využít. Je nutno si uvědomit, že zlatý toner, na rozdíl od selenového, začíná pracovat nejdříve ve světlých částech, takže částečným tónováním lze dosáhnout velmi zajímavých efektů, např. hnědé stíny, šedo-modrá až modrá světla.

Vložený obrázek

Selenový a zlatý toner

Kombinace těchto tonerů může být u lithu velmi zajímavá. Pokud se pro tuto kombinaci rozhodnete, mějte na paměti, že je třeba použít selenový toner jako první, jinak vám selenium „opláchne“ modré tóny a ty už opakovaným tónováním nezískáte. Oba tyto tonery nejsou levné, zvláště pak zlatý, který se používá neředěný, takže před použitím druhého toneru je třeba fotografii důkladně vypláchnout.

Vložený obrázekDolní část fotografie má charakteristické znaky selénového tónování, horní je tónována zlatým tonerem. Barvy jsou po skenování sytější než na originální fotografii.Sepiový toner

Při použití sépiového toneru obvykle dosáhnete lepších výsledků větším ředěním bělící lázně. Barevné podání je v rozmezí od žluté do hluboké rezavě hnědé. Zajímavější výsledků dosáhnete při použití sepie a po vypláchnutí ponořením do zlatého toneru. Světla se změní na zlato-žlutou, lososovou nebo růžovou.


Další možnosti

Stíny Světla Tonery

Hnědá Modrá částečné tonóvání selénem, potom zlatý toner

Hnědá Růžová částečné tonóvání selénem, částečné tonóvání sepií, potom zlatý toner nebo

částečné tonóvání sepií, částečné tonóvání selénem,

potom zlatý toner

Modrá Růžová částečné tonóvání sepií, potom zlatý tonerBělení a znovuvyvolání

Snadná volba?

Může se zdát jednoduché a logické vyvolat fotografii konvečním způsobem a poté ji vybělit a znovuvyvolat v lith vývojce. Tato metoda je často popisována jako snadná cesta k vytvoření lith printu, ovšem výsledky nejsou takové jako když vyvoláte lith – ne lepší nebo horší – prostě jiné.


Nebo tvůrčí činnost?

Fotografie vytvořené touto technikou mohou být dokonce zajímavější než klasický lith, to záleží na použitém materiálu a kombinaci vývojek. Jiných výsledků dosáhnete při použití konvenční vývojky při prvním vyvolání, jiných výsledků při použití lith vývojky při prvním vyvolání (zvláště u papírů nevhodných pro lith). Nejlepší papíry pro lith print nemusí být nejvhodnější pro tuto techniku a naopak papíry nevhodné pro lith (např. Kentmere VC Fineprint, Kentmere VC Select, Ilford MGIV Warmtone) mohou dávat úžasné výsledky při použití této techniky, takže nezbývá než experimentovat.

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Fotografie vyvolána v Ilford Multigrade, bělena lázní ze síranu měďnatého a znovu vyvolána ve Fotospeed LD20.

Kontrola procesu

Doba osvitu – dobou osvitu se mění intenzita barvy, výsledkem přeexponování jsou sytější barvy. Zkuste sérii několika fotografii po ¼ nebo ½ stopy

Doba bělení - výsledné fotografie se budou lišit pokud použijete částečné nebo úplné bělení.

Typ bělící lázně – konečný efekt se u nškterých papírů značně liší použitím různých bělících lázní.

Čas po který fotografie ve druhé vývojce - v prvním díle jsem si řekli pravidla pro vyvolání lith printu, ta jsou platná i pro tuto techniku.


Ustálení

Fotografii při použití této techniky není třeba ustalovat, ale je nutné mít na paměti, že neustálená fotografie má omezenou životnost. Pro spoustu lidí je nesmírně frustrující změna barev v ustalovači, někdy se barvy zesvětlí, někdy zmizí. Ztráta barev může být minimalizována použitím alkalického ustalovače, ovšem jako vždy, vše je závislé na použitých materiálech.

Alkalický ustalovač:

Voda 750ml

Thiosulfát sodný 60g

Uhličitan sodný 3g

Celkový objem vody 1000ml


Bělící lázně

Kromě standartních ferrikyanidových běličů (sepiové tónování) je dobré zkusit některé běliče méně známé nebo v současné době komerčně nedostupné. Například Ilford MGIV Warmtone FB mění barvy v závislosti na použité bělící lázni. Ve ferrikyanidové lázni jsou výsledné tóny béžové, v lázni ze síranu měďnatého mají růžové odstíny.


Bělící lázně používané pro znovyvolání:


Lázeň ze síranu měďnatého:

Voda 750ml

Síran měďantý 50g

Kyselina sírová (koncetrovaná) 6.5 ml

Chlorid sodný 50g

Celkový objem vody 1000ml


Jodidová bělící lázeň:

Voda 750ml

Jodid draselný 18.6g

Ferrikyanid draselný 25g

Celkový objem vody 1000ml


Vždy přidávejte kyselinu do vody, nikdy ne naopak. S koncentrovanou kyselinou zacházejte s nejvyšší opatrností.


Dvoulázňové procesy

Wolfgang Moersch popisuje použití dvou-lázňových procesů u lith printu. Nemám zatím žádné zkušenosti, ale nelze se o nich nezmínit. Pro tento typ procesu se samozřejmě používají papíry pro lith vhodné, např. Foma Fomatone.


Lith–lith

Proces, kdy jsou použity dvě lith vývojky, první je obvykle silnější (méně ředěná) a s vyšším obsahem bromidu, ten pozdrží vyvolání středních a světlých tónů, což umožní úplné vyvolání tmavých částí obrazu. Druhá lázeň je potom velmi ředěná a hodně použitá lith vývojka, která dodá světlům a středním tónům teplejší barvy.


Lith-Amidol

Wolgang Moersch popisuje tuto metodu jako vhodnou pro velmi kontrastní negativy. Stíny jsou vyvolány v lith vývojce a Amidolová vývojka vyrovná rozdíly mezi středními a světlými tóny. Amidolové vývojky jsou poměrně drahé a k tomu, aby se zabránilo autooxidaci vývojky je dobré fotografii, která je po lázní v lith vývojce hodně alkalická, neutralizovat v kyselé přerušovací lázni.


Poděkování


Závěrem bych chtěl poděkovat mé ženě Andree za trpělivost, kterou projevila při psaní mých článků pro Temnou komoru a Předsedovi za to, že tento článek učinil čitelným.
Mnoho trpělivosti a krásné fotografie vám přeje


Karel Dvořák (Kodl)Odkazy na literaturu:

Tim Rudman, The Master Photographer’s Lith Printing Course, Argentum 1998

 • 0


28 Comments

Chystám se lith print vyzkoušet. Co jsem se tak rozkoukával, narazil jsem na problém zvaný "snowballing". Údajně vzniká spíš při nižších teplotách a delších časech. Máte s tím nějakou zkušenost? A ještě jeden dotaz: jak udržujete teplotu vývojky?
  • 0

mars: pro mě docela aktuální téma, protože teď jsem se zahrabal do zvětšení série 20 zvětšenin ze stejného negativu (PF-ka), formát 13x18cm - papír Foma Retrobrom 152. Je to jeden z těch papírů, které v lith procesu fungují. Pro srandu jsem si udělal na počátku této série i zvětšeninu z papíru, který mám velmi dobře odzkoušený - Fomatone MG 132.

Vývojka: Moersh SE5 (bez aditiv ... prozatím) při pokojové teplotě v mé TK - cca 22-23C.

V procesu jsem si hrál i s dvoulázňovým procesem a případně předoplachem ... to už je na delší povídání.

 

Pár rychlých poznámek k tvému dotazu:

Snowballs se vyskytují u řady papírů, které nejsou úplně nejvhodnější na lith. U Fomy je to třeba Fomabrom. U těchto papírů pomáhá po expozici vyprat ve vodní lázní (cca 3 minuty).

Retrobrom je takový zvláštní papír, kde snowballing vzniká a vypírání pomáhá. Nicméně i bez toho to jde.

Z papírů Fomy můžu vřele doporučit právě Fomatone 131 a 132. Tam bych začal.

  • 1

Zdar, Jsem tu staronový, na temnou jsem chodil v časech jejího vzniku. Dost mi tenkrát pomohla, nejen ve fotografické praxi. 

Chci to taky zkusit a říkal jsem si ze na to zprasim právě ten retrobrom, protože mne moc neoslovil na klasický zvětšování. 

Půjde na to použít Atomal?

A co sou to ty sněhový koule?

 

Diky za odpovď.

 

Adam

  • 0

Sněhový koule? To jsou takový jako koule, jakoby sněhový, co máš fšude po fotce, i kdyžs žádnou koulovačku nefotil..

Co takhle si o tom nejdřív něco přečíst?

Atomal nepůjde (potřebuješ čistě hydrochinonovou vývojku, o jejímž složení se můžem pobavit v jiném vlákně, viz níž), "snowballs" si najdi na gůglu (plno obrázků), retrobrom nejsou až zas tak jednoduchý na lith, ale když se povede, tak je to hezký.

 

to: mars

na "snowbals" radí zahraniční borci vykoupat papír v peroxidu vodíku, nebo ve vodě teplé cca 35° (což jsem zkoušel na fomabrom var. 112, funguje to částečně, tenhle papír ale, zdá se, je dost rezistentní; používal jsem na ty 151), nebo zvýšit obsah vyvolávače.

 

Ostatně celou tuhle krátkou diskuzi by bylo dobré zavčasu přesunout do jiného vlákna (pod článkem o pokročilých technikách nemá, řekl bych, moc smyslu), co třeba:

http://www.temnakomo...t/?hl=lithprint

  • 0

ABfoto: jak píše iuliuzz, zkus nejprve něco načíst - třeba právě ty příspěvky Lith print I a Lith print II. 

Retrobrom není nejjednodušší na začátek v lith printu (ale dá se).

Papír doporučuji rozhodně Fomatone MG Classic (131 nebo 132) a vývojku Moersch Easy Lith nebo SE5.

Na snowballs bych se ptal, až budeš mít v ruce nějaké výsledky.

  • 0

Zdar,Články jsem samozřejmě čet. Jan sem trochu brzda a leze mi to do hlavy pomalejc. Ocenil bych diskuzi. 

Jinak díky za reakci.

 

Já se nikdy moc o složení vývojek nestaral, 

Adam

  • 0

ABfoto: ten lith print je  přece jenom trochu jiný proces, než standardní zvětšování.

1) Proto bych si prošel fotogalerie, zda to je vzhled, který je pro tebe zajímavý. (materiály stojí nějaký peníz)

2) Objednal bych si lith vývojku Moersch Easy Lith / pokud si mícháš chemii sám, tak to máš jednodušší. U nás to myslím nikdo neprodává, já kupuji zde:

https://www.fotoimpe...g-solution.html

3) Pořiď balík Fomatone MG Classic třeba 131.

4) Já si udělám proužkovou zkoušku pro normální vyvolání (!) a výsledný čas jako základ prodloužím o 2 EV.

Takže pokud bych pro normální vývojku měl čas 20s, osvítím papír pro lith print časem 80s nebo kombinací snížení clonového čísla a prodloužení času.

5) Délka osvitu papíru ovlivňuje jasy, snatch point = tj. kdy vytáhneš papír z vývojky ovlivňuje stíny. Je třeba si "zkalibrovat" odhad / vidění při bezpečném osvětlení (plus fotka po vyprání po usušení stejně ještě ztmavme).

6) Papír se vyvolává velmi dlouho (podle papíru a naředění vývojky třeba 5 / 10 / 20 minut !).

7) První vyvolaná zvětšina a 2. / 3. / 4. budou každá trochu jiná a postupně se bude prodlužovat čas do toho momentu vytažení (snatch point).

8) Vývojka velmi rychle "chcípne" (nevylívat, uschovat na později = old brown). 

 

Je to třeba prostě vyzkoušet a potom se ptát. Je to natolik jiný proces, že nemá smysl to moc teoreticky zkoumat.

  • 4

... a potom zkoušet různé poměry roztoku A a B, náročnější papíry (z domácí provenience Retrobrom, Fomabrom), aditiva, až po dvoulázňové vyvolání (typicky Catechol - Easy Lith)...

  • 0

Inspirace - jedna dnes přidaná fotka zvětšeniny - ze skupiny Lith print na FB (nevím, zda se to zobrazí nečlenům skupiny):

https://www.facebook...344624332310795

  • 1

zobrazilo.

  • 0

Danz: diky za shrnutí do bodů.

Já už otom tady na temný četl před lety,ale to sem se na něco tavýho necejtil.

Klasický proces mám zmáklej, už mi nestací jen nazvětšovat fotku. tónuji koloruji.

  • 0

Hlavně se nebát a zkoušet :)

V nejhorším to skončí v koši, ale zůstane zkušenost, poznání a radost z učení se.

U lith printu navíc i ty nepodařené kousky mají své kouzlo. Mám třeba zvětšeniny na Fomabromu se snow balls, ale v kontextu fotografie to dotváří atmosféru a mě se to hodně líbí.

V tom je ten náš analogový koníček krásný.

A potom i takový mameluk jako já má momenty, kdy se cítí jako umělec :)

 

Ještě jedna inspirace - tyto zvětšeniny mě fakt dostaly, navíc na Retrobromu (ale složitejším postupem a konkrétní vývojkou SE5):

https://www.facebook...65021770271052/

 

Omlouvám se za rozplizlý post, jsa v dobrém rozmaru poslechem jedné z kantát mistra Bacha (Ich habe genung) a ukolébán hořkým mokem z podbeskydské vesničky.

https://youtu.be/Q_5DG9BD-SU

 

Dan

  • 0
Fotka
Erik Kurach
3-úno 21 10:02:44

Vážený kolego ABfoto, domnívám se, že základem každé fotografie by měl být především fotografický obsah. Jakákoli použitá technika, jako legenda, zde, zdá - se,  neposlouží. Staré zobrazovací postupy by neměly být stavěny na roveň v jejich hodnocení základnímu modernímu postupu, založeném na fotocitlivých vlastnostech stříbrných solí. Je to zcela samostatná forma výtvarné techniky z období, kdy se utvářel fotografický postup. Každý způsob zpracování fotografického námětu vyžadoval určitá, zcela osobitá námětová specifika. Visuálně unavená a přemírou obrazových vjemů přesycená laická veřejnost preferuje především ony zmíněné legendy. Zcela unikátním a typickým příkladem je nepatřičně rychlé zařazení nepřehlédnutelné rukodělné fetišistické kolekce díla Miroslava Tichého, jehož neobvyklý životní styl, zde patřičně mediálně manipulovaný až k absurditě, prokázal preference obecného zájmu. Neznámý "umělec", vytvářející své monumentální dílo za pomocí zednické štětky a kalfasu plného zvířecích výkalů, tónovaných ekologickými pigmenty na vápenné stěny obecního kravína, se může stát takřka přes noc uznávanou unikátní celebritou výtvarného světa. Jeho tvorba je bizarní, mediálně podložená životním příběhem totálního asociálního losera. Navoněné, testosteronem nabité feministky a též hejno požíračů vernisážového občerstvení slaví opravdové hody. Prázdná doba, zbavená své přirozené visuální imaginace, povyšuje nostalgický, uměle vzkříšený dávný střet technologií na aktuální veskrze originální princip fotografické tvorby. Technickým pokrokem fotografického oboru zaniklé metody.  S pozdravem "Starý Jezevec" Erik

  • 1

Vážený kolego ABfoto, domnívám se, že základem každé fotografie by měl být především fotografický obsah. Jakákoli použitá technika, jako legenda, zde, zdá - se,  neposlouží. Staré zobrazovací postupy by neměly být stavěny na roveň v jejich hodnocení základnímu modernímu postupu, založeném na fotocitlivých vlastnostech stříbrných solí. Je to zcela samostatná forma výtvarné techniky z období, kdy se utvářel fotografický postup. Každý způsob zpracování fotografického námětu vyžadoval určitá, zcela osobitá námětová specifika. Visuálně unavená a přemírou obrazových vjemů přesycená laická veřejnost preferuje především ony zmíněné legendy. Zcela unikátním a typickým příkladem je nepatřičně rychlé zařazení nepřehlédnutelné rukodělné fetišistické kolekce díla Miroslava Tichého, jehož neobvyklý životní styl, zde patřičně mediálně manipulovaný až k absurditě, prokázal preference obecného zájmu. Neznámý "umělec", vytvářející své monumentální dílo za pomocí zednické štětky a kalfasu plného zvířecích výkalů, tónovaných ekologickými pigmenty na vápenné stěny obecního kravína, se může stát takřka přes noc uznávanou unikátní celebritou výtvarného světa. Jeho tvorba je bizarní, mediálně podložená životním příběhem totálního asociálního losera. Navoněné, testosteronem nabité feministky a též hejno požíračů vernisážového občerstvení slaví opravdové hody. Prázdná doba, zbavená své přirozené visuální imaginace, povyšuje nostalgický, uměle vzkříšený dávný střet technologií na aktuální veskrze originální princip fotografické tvorby. Technickým pokrokem fotografického oboru zaniklé metody.  S pozdravem "Starý Jezevec" Erik

 

Stačí zaměnit "fotocitlivých vlastnostech stříbrných solí" za "fotocitlivých vlastnostech CMOS snímačů" a celý výlev technologické, obsahové nebo umělecké nadřazenosti se posune o jednu úroveň dále. Přece nepofakuju všechny okolo jen proto, abych se utvrdil v tom, že něco dělám (já a moje rasa) správně.

  • 3

 

Vážený kolego ABfoto, domnívám se, že základem každé fotografie by měl být především fotografický obsah. Jakákoli použitá technika, jako legenda, zde, zdá - se,  neposlouží. Staré zobrazovací postupy by neměly být stavěny na roveň v jejich hodnocení základnímu modernímu postupu, založeném na fotocitlivých vlastnostech stříbrných solí. Je to zcela samostatná forma výtvarné techniky z období, kdy se utvářel fotografický postup. Každý způsob zpracování fotografického námětu vyžadoval určitá, zcela osobitá námětová specifika. Visuálně unavená a přemírou obrazových vjemů přesycená laická veřejnost preferuje především ony zmíněné legendy. Zcela unikátním a typickým příkladem je nepatřičně rychlé zařazení nepřehlédnutelné rukodělné fetišistické kolekce díla Miroslava Tichého, jehož neobvyklý životní styl, zde patřičně mediálně manipulovaný až k absurditě, prokázal preference obecného zájmu. Neznámý "umělec", vytvářející své monumentální dílo za pomocí zednické štětky a kalfasu plného zvířecích výkalů, tónovaných ekologickými pigmenty na vápenné stěny obecního kravína, se může stát takřka přes noc uznávanou unikátní celebritou výtvarného světa. Jeho tvorba je bizarní, mediálně podložená životním příběhem totálního asociálního losera. Navoněné, testosteronem nabité feministky a též hejno požíračů vernisážového občerstvení slaví opravdové hody. Prázdná doba, zbavená své přirozené visuální imaginace, povyšuje nostalgický, uměle vzkříšený dávný střet technologií na aktuální veskrze originální princip fotografické tvorby. Technickým pokrokem fotografického oboru zaniklé metody.  S pozdravem "Starý Jezevec" Erik

 

Stačí zaměnit "fotocitlivých vlastnostech stříbrných solí" za "fotocitlivých vlastnostech CMOS snímačů" a celý výlev technologické, obsahové nebo umělecké nadřazenosti se posune o jednu úroveň dále. Přece nepofakuju všechny okolo jen proto, abych se utvrdil v tom, že něco dělám (já a moje rasa) správně.

 

Chápejme, Jezevec dosáhl nirvány....

Buďme shovívaví!!!

  • 0

tesim se na podzimni sraz tk

.

kde si o()vsem povykladame

  • 3

Všechno to jsou jenom techniky.

Eriku, myslím, že s tvou logikou bychom se měli zásadně věnovat pouze dagerotypii nebo tak max. modernějšímu mokrému kolodionu.

Takové modernosti jako zvětšování na vysoce citlivý fotografický papír,  to už snad ne. A RC podložka je už skoro digitál (je to plast přece). 

 

Ale vážně.

Vždy je na prvním místě obsah. Proto bych techniku neshazoval. Sama o sobě nic neznamená, ani ta čistě analogová cesta. 
Proto mi tvůj koment přijde jako naprosto zbytečný výkřik do tmy.

 

Takže já si dnes večer odřežu ze skla napnuté Fomabromy (ale bacha - Variant, také podivná novinka) a vyberu zda pro jednotlivé zvětšeniny zvolím černou nebo bílou paspartu.

Dobré světlo (a dobrou tmu)!

Dan

  • 2

Na prvním místě je vždy Amerika.

Hned pak obsah, čili předmět.

Obsahem tohoto vlákna byla technika, čili forma. Ve chvíli, kdy se jeho obsahem stalo odvěké (legendární) o tempora, o mores, zachovává sice stále svou původní formu (diskuse, jak bylo požadováno), nicméně z hlediska položených dotazů a nastolených technických problémů se jedná o formu vyprázdněnou, čili o diskusi bezpředmětnou (i kdyby nakrásně z jiného hlediska zajímavou).

Jinými slovy: Pláčete sice krásně, ale na špatném hrobě..

  • 2

"Senát to chápe, konsul vidí, a on přesto žije! Žije? Dokonce do senátu dochází!" :-)

  • 0

Vážený kolego ABfoto, domnívám se, že základem každé fotografie by měl být především fotografický obsah. Jakákoli použitá technika, jako legenda, zde, zdá - se,  neposlouží. Staré zobrazovací postupy by neměly být stavěny na roveň v jejich hodnocení základnímu modernímu postupu, založeném na fotocitlivých vlastnostech stříbrných solí. Je to zcela samostatná forma výtvarné techniky z období, kdy se utvářel fotografický postup. Každý způsob zpracování fotografického námětu vyžadoval určitá, zcela osobitá námětová specifika. Visuálně unavená a přemírou obrazových vjemů přesycená laická veřejnost preferuje především ony zmíněné legendy. Zcela unikátním a typickým příkladem je nepatřičně rychlé zařazení nepřehlédnutelné rukodělné fetišistické kolekce díla Miroslava Tichého, jehož neobvyklý životní styl, zde patřičně mediálně manipulovaný až k absurditě, prokázal preference obecného zájmu. Neznámý "umělec", vytvářející své monumentální dílo za pomocí zednické štětky a kalfasu plného zvířecích výkalů, tónovaných ekologickými pigmenty na vápenné stěny obecního kravína, se může stát takřka přes noc uznávanou unikátní celebritou výtvarného světa. Jeho tvorba je bizarní, mediálně podložená životním příběhem totálního asociálního losera. Navoněné, testosteronem nabité feministky a též hejno požíračů vernisážového občerstvení slaví opravdové hody. Prázdná doba, zbavená své přirozené visuální imaginace, povyšuje nostalgický, uměle vzkříšený dávný střet technologií na aktuální veskrze originální princip fotografické tvorby. Technickým pokrokem fotografického oboru zaniklé metody.  S pozdravem "Starý Jezevec" Erik

A některý obsah si žádá jinou formu. A tahle technika by mohla být nápomocna. Nechci se pouštět do technik které jsou naprosto vzdáleny standartnímu procesu. To že mám 14 přízpěvků na temný neznamena že nemám 15tiletou praxi. Jistě že proti vám jsem cucák.....

S pozdarvem Adam

Pro mne třeba důležitá info je ta s tou proužkovou zkouškou. 

  • 0

Pro mne důležitá info jak udělat proužkovou zkoušku. Diky danz

  • 0

Dvojnásobná přeexpozice je základ, ale někdy lepší tři i čtyřnásobná, doporučuje se pak ale víc zředěná vývojka. Ovšem je to kus od kusu, je to opravdu dost nevypočitatelný proces (hlavně pokud si mícháš vývojky sám). Retrobromy bych zkusil udělat v koncentrovanější vývojce, jinak mají tendenci k těm sněhovým koulím a jiným nepřístojnostem.

Základní recept na vývojku je jednoduchý -

 • max. 2 g Na2SO3 (teda spíš míň, čím míň alkalický roztok, tím míň, udává se 1,2 g při pH kolem 10,5) na litr - čím míň, tím rychlejší a taky nevypočitatelnější bude infekční vyvolávání a kratší životnost vývojky
 • kolem 1 g hydrochinonu
 • pH nejmíň tak 10,5 (Na2CO3 tak asi 15 g +-10g?)
 • KBr taky tak nějak jako hydrochinonu a siřičitanu - od 0,5 do 1,5 g/l, řekl bych

A tohle pak má tisíce variant. Komerční vývojky mají určitě i další přísady, mě stačí tohle. Namíchám půllitr a na dvě hodiny o zábavu postaráno, je to krásná alchymická práce.

  • 0

Jen stručné info - čím větší přeexpozice, tím menší kontrast. To jsem původně asi nenapsal.  Zkušený temnokomorník odhadne násobek přeexpozice podle negativu nebo kontaktu. Delší expozice a větší ředění povede k barevnějším výsledkům (což u Fomatone znamená třeba až losovou barvu, ne každému to lahodí (třeba mě), ale dá se velmi dobře tónovat).

  • 0

S tím kontrastem je to, podle mě, trochu komplikovanější - asi je třeba nejdřív ujasnit, jaký kontrast myslíš. Pokud jde o kontrast mezi oblastí vyvolanou infekčně a neinfekčně, je kontrast při větší přeexpozici značný - za předpokladu, že je vývojka koncentrovanější, nebo už správně "uzrálá" k infekčnímu vyvolávání došlo vcelku brzy a fotka byla vytažena včas. A ty barvičky tam jsou divoký, jo. Ten proces je, podle mě takovýto: nejdřív vyvstane barevný obraz a ten pak se začne vyplňovat různými odstíny hnědé, a/nebo v nejhlubších stínech vypukne infekce.

Pokud se exponuje míň, drží se ve finále barvy při zemi (barevný obraz se vyplní hnědě, a kontrast v neinfekční oblasti je blíž normální fotografii a někdy (hlavně pokud je vývojka čerstvá, nebo obsahuje příliš mnoho siřičitanu), nemusí dojít k infekčnímu vyvolání a fotka je pak "jen" vyvolaná hnědě (nebo, pokud to člověk trochu poladí, červeně, červenožlutě..) - ostatně tak pracuje i standardní hydrochinonová hnědě vyvolávající vývojka (např. Agfa 120): čím větší ředění, tím delší osvit atd., fomatony jsou v tom krásné, i ty retrobromy se dají.

Nejzajímavější je na tom ta možnost, dostat na fotku tři formy (stádia?) vyvolané emulze - tu brutální čerň, tu škálu hnědí a ty barvy (které mohou být jemné a křehké, nebo křiklavé) - když se povede najít vhodný negativ (protože o vhodném negativu to z velké části je) a pak se to povede udělat, je to lahůdka! No, odpadu plno...

  • 0

Kurnik chlapi zní to skvěle!!!

Nevim jestli to stihnu ješte v týhle zvětšovací sezóne, mám toho ješte dost na z pracování z archyvu. Pár let jsem zvětšování zanedbával, To víte děti barák a tak.... Sezóna mi končí březnem. pak milion dalších zájmů a poviností. 

Jak už jsem psal míchání vývojek jsem nikdy neřešil, asi stim budu muset začít co je kurňa Na2SO3 :)))))))) 

  • 0