Přejít na obsah


- - - - -

Lokální tónování


Lokální (selektivní) tónování

Úvodem
Lokální tónování může být jedním ze způsobů, jak zvýraznit hlavní objekt na fotografii, může být rovněž použito u několikanásobného tónování k zakrytí některých částí obrazu, používáte-li více než jeden toner, např. sepia následovaná zlatým tonerem. Možností k aplikaci jistě najdete spoustu.

Používané metody
  • aplikace maskovacích roztoků na jednotlivé části fotografie, které nebudou tónovány. Jsou používány před tónovacím procesem nebo v případě použití více tonerů až po uschnutí (výrobci Fotospeed, Colorvir)
  • aplikace speciálních krycích filmů, které stejně jako maskovací roztoky vytvářejí fyzickou bariéru (jediným mně známým výrobcem je Frisk Film v USA)
  • nanesením toneru přímo na fotografii, ale jen lokálně
  • nanesením bělící lázně přímo na fotografii. Toner může být potom nanesen lokálně nebo můžete fotografii ponořit do tónovací lázně
Při výběru vhodné metody se řídíme velikostí oblasti, která bude tónována nebo naopak nebude tónováním upravována.

Když malá část zůstává netónována
V tomto případě je ideální použít maskovacího roztoku, používám Fotomask od firmy Fotospeed. Roztok je vždy nanášen na suchou fotografii. Aplikace je poměrně přesná a technicky nenáročná. Malým štětečkem naneseme roztok na oblasti, které nechceme tónovat. Je nutně dávat pozor, aby roztok nebyl příliš hustý, v tomto případě by se totiž mohlo stát, že bude nanesen nestejnoměrně a toner nebo bělící lázeň se dostane pod masku. Jakmile je roztok suchý, fotografii tónujeme nebo bělíme tak, jak jsme zvyklí. Po natónování maskovací látku sejmeme velmi jednoduchým způsobem - přilepíme na ni lepící pásku a stáhneme, aniž by se poškodila emulze. Fotografie je nyní buď hotova, nebo připravena k dalšímu tónování.

V připadě, že maskovací roztok používáme mezi jednotlivými tonery, je nutné nechat fotografii uschnout. Je lepší počkat pár minut nebo třeba do druhého dne, než zničit fotografii, na které jste dosud strávili možná několik hodin práce.

Když zůstavá velká část netónována nebo malé části tónovány
Velké oblasti nejsou moc vhodné k nanášení maskovacích roztoků, protože se zvyšuje nebezpečí nestejnoměrného nanášení. V tomto případě je možné použít krycího filmu. V našich zeměpisných šířkách se ovšem velmi špatně shání a práce s ním není nijak jednoduchá, zvlášť v místech, která nemají rovné linie. Takže si budeme muset pomoci jinak. Jak? Naneseme toner nebo bělící lázeň přimo na místo, kde chceme tónovat. To není takový problém u barytových papírů, zato u RC, kde se toner nebo bělič nevsakuje do emulze, se může stát, že nám toner steče do míst, kde je přímo nežádoucí. Je proto lepší aplikovat maskovací roztok kolem takto tónovaného místa. Vždy záleží na konkrétní aplikaci těchto technik. Můžete chtít mít tónovanou oblast přesně ohraničenu, pak maskovací roztok pomůže, v opačném případě je lepší pracovat bez něho. U RC papírů ovšem se zvýšenou opatrností.

Když tónujete více malých oblastí
Tady se používá aplikace toneru nebo bělící lázně přímo na fotografii buď štětečkem, nebo při větších částech se mi velmi osvědčily tyčinky na čištění uší. Použití maskovacího roztoku může být v takovémto případě velmi nepraktické a zdlouhavé. Samozřejmě není nutné tónovat či bělit všechny oblasti najednou. Při použií thiomočovinových sépiových tonerů můžete tím, že si oblasti rozdělíte dosáhnout několika barevnách tónů na jedně fotografii.

Poděkování:
Závěrem bych chtěl poděkovat Předsedovi za to, že tento článek učinil čitelným.

Karel Dvořák (Kodl)
  • 0


0 Comments