Přejít na obsah


- - - - -

Tónování - Selen


Direct selenium toner čili Přímý selenový tónovač

Když jsem poprvé slyšel o tónování selenem, naprosto jsem propadl touze zkusit to také. Na stránkách fotografů nabízejících své fine printy na barytových papírech se často objevuje termín selenium toned print. Znělo to pro mě jako: „kdo netónuje v selenu, není printer“.

Problematika selenového tónování je však velice rozsáhlá a já se pokusím vám ji přiblížit poněkud blíže než jen tím způsobem, jak se toner namíchá a jak se s ním pracuje.

Pro ty, kterým je chemie naprosto cizí, shrnu následující text do dvou vět. Není jeden selenový tónovač, selenových tónovačů lze použít asi 10-20 druhů. Každý selenový tónovač je jiný, funguje na jiném principu a dává rozdílné výsledky. Návod na jeden odzkoušený tónovač i s mými vlastními postřehy je součástí tohoto článku.

Stručně o selenu: Selen jako prvek se vyskytuje v několika modifikacích. Ty modifikace, s nimiž se setkáme, jsou červený selen a kovový selen (tj. selen černé barvy). Ve sloučeninách se selen vyskytuje v oxidačních číslech -II, (II), IV a VI. Jedná se tedy nejčastěji o selenidy, polyselenidy, seleničitany a selenany. Selen se vyskytuje i ve sloučeninách se sírou, jako např. kyselina selenosírová, kyselina selenotrithionová a jejich soli. Selen je nutný pro lidský organismus – doporučená denní dávka činí 60-200 mikrogramů, naopak toxická dávka je už 900 mikrogramů.

Tónování selenem:
Selen tónuje obraz tak, že tvoří v emulzi následující látky: červený selen, černý selen, selenid stříbrný, polyselenid stříbrný a vzájemné směsi těchto látek se stříbrem.

Nejběžnějším selenovým tónovačem je selenosíran sodný (Na2SeSO3), který se připravuje rozpuštěním selenu v roztoku siřičitanu sodného (Na2SO3).

Dále lze tónovat:
 • Roztokem seleničitanu se sirovodíkem (v kyselém prostředí H2SO4), kdy v emulzi vzniká směs selenidu a sulfidu stříbrného mající hnědé tóny
 • Roztokem seleničitanu s alkalickým sulifdem, vznikají hnědé tóny
 • Alkalický selenosíran s thiosíranem- hnědé tóny
 • Siřičitan sodný se selenosíranem – černohnědé až fialové tóny
 • Selenid stříbrný ve vytónovaném obrazu lze rozložit v lázni s s hexakyanoželezitanem, bromidem a jodidem draselným za vzniku purpurových až purpurově hnědých tónů
 • Vybělením stříbra ze směsi selenidu stříbrného se stříbrem v chromanové lázni dá čokoládově hnědé tóny
 • Červený tón získáme rozkladem selenidu na selen (červená forma), stříbro a následým vybělením FeCl3 a HCl, nebo pomalu působícím Farmerovým zeslabovačem
 • Selenid lze převést na selenidy jiného kovu – měďnatý, rtuťnatý, kademnatý...ty pak mají jiné barvy.
 • Selenové tónovače jsou jednolázňové i dvoulázňové
Toliko ve stručnosti teorie, nyní praxe:

Vlastní zkušenosti se selenovým tónováním
Selenový tónovač, který popisuje následující návod, tónuje printy červenohnědě až do hnědočervenofialova. Moc jsem si tu barvu nedovedl představit, ale když jsem vyndal z lázně první snímek a položil ho vedle vzoru, který jsem nenatónoval, byl jsem přímo okouzlen.

Osobně dávám přednost přímému tónování pro jeho jenoduchost, vybral jsem tedy předpis na Dassonville T-55 Direct Selenium Toner z následujícího odkazu: http://www.jackspcs.com/t55.htm .

Příprava tónovače

Pozor, selen je značně toxický, při práci se chovejte obezřetně k sobě i k okolí.

Pomůcky: laboratorní váhy, odměrný válec, baňka, topné hnízdo, zpětný chladič napojený na vodu, nálevka a kádinka, stojan, držáky.

Chemikálie: siřičitan sodný (bezvodý) 25g, selen 1g, chlorid amonný 31g, destilovaná voda.

Postup práce: ve 100 ml teplé destilované vody rozpustíme veškerý siřičitan sodný (25g). Přidáme selen (1g) a refluxujeme (vaříme pod zpětným chladičem), dokud se veškerý selen nerozpustí. Kovový selen se takto rozpouštěl asi 4-5 hodin. Po rozpuštění selenu dáme vzniklý roztok pozvolna chladnout, přidáme chlorid amonný (NH4Cl), 67 ml vody a pozvolna mícháme do úplného rozpuštění.

Nač si dát pozor: dlouhodobé vaření je nutno provádět pod zpětným chladičem, aby se nevyvařila veškerá voda. Recept by asi fungoval, i kdybychom hned na počáku dali celých 167ml vody.

Pokud je tónovač správně připravený, je čirý a cítíme mírný zápach amoniaku.

Postup při tónování:

Pomůcky: Miska pro pracovní roztok, pinzeta, kádinka, toner, destilovaná voda, miska s vodou pro natónované papíry (praní).

Postup práce:
Pracovní roztok pro tónování se ředí v poměru destilovaná voda : tónovač 4 až 9:1. Pro stabilizaci obrazu pak i 20:1. Do naředěného roztoku vložíme fotografii a tónujeme po dobu 5-20 minut, průměrně tak 7-12minut. Připadá mi, že tónovač lépe pracuje, pokud má mírně vyšší teplotu, tak 25°C. Zpočátku jakoby se s papírem nic nedělo, změny jsou malé, ale po asi po 10 minutách jasně vidíme, že obraz změnil barvu. Nenechávejte fotografie v tónovači příliš dlouho, vypadají potom, jakoby se zašpinily. Mějte je řádně ustálené, raději v čerstvém ustalovači. Dobré vyprání před tónováním je nutností, jinak se na fotkách objeví fleky. Nepřipadá mi, že by nějak výrazně prohluboval černě, pouze tón papírů Fomatone MG je o něco tmavší než bez tónování.

Poznámky:
Selen uchovávejte pouze tak, aby k němu neměly přístup nepoučené osoby, zvláště děti. Nejlépe uzamčený.
Lahev s tónovačem vždy řádně označte. Při práci nejezte, nepijte. Po práci pečlivě ukliďte.


Osobně jsem zkoušel tónovat papíry fomatone MG classic - doporučuji. Získaný tón je velice příjemný a podle mého soudu mnohem lepší, než papír Fomatone MG poskytuje bez toneru. Pak jsem zkusil i Fomabrom Variant – to naopak nedoporučuji. Výsledný obraz vypadá, jakoby se natónovaly pouze světlešedé odstíny, a to navíc do růžova. Jiné papíry ve fotokomoře v podstatě nepoužívám, takže dotazy na ilfordy, kentmery, agfy, forte a další vám nemohu zodpovědět. Nikdy jsem také selen nezkoušel na žádné RC papíry.

Přímé použití teplého neředěného toneru vede k červeným tónům, nenalévejte do misky s fotkou neředěný toner na fotku, jednotlivé části by byly červené.

Samozřejmě, že pokud nebudete chtít selenový tónovač sami vyrábět nebo nemáte přístup do vybavené chemické laboratoře, selenový tónovač lze koupit i hotový. Je sice trochu drahý, ale pro dobrou věc se peníze vždy najdou. Složení, postup práce a výsledný tón zakoupeného toneru může být odlišný od výše popsaného.

Hynek Dostál (Goro)
...za připomínky upřímně děkuji Předsedovi

odkazy na literaturu:
Pekárek, Petr: Tónování selenem a telurem, Československá fotografie, Roč. 1977, č. 1, s. 41.
odkaz z internetu: http://www.jackspcs.com/toner.htm (funkční 18.3.2007)

příští část: Ferrikyanidy neboli hexakyanoželezitany
 • 0


2 Comments

Zdravím,

měl bych otázku, jak dlouho takto připravený tónovač vydrží?

Máte s ním někdo zkušenosti?

Myslím tím jak dlouho vydrží bez zředění, a následně i po zředění...

Děkuji.

  • 0
Fotka
Ivan Kozlík
17-bře 19 09:38:48

selen práškový 250g za 645. na agrecycling. nechce se někdo přidat na společnou objednávku, rozvážil bych to cca po 20-25 gramech, bandita50rybaseznam.cz

  • 0