Přejít na obsah


Fotka

Minutka (nejen) do fotokomory


  • Pokud chcete vložit odpověď, přihlašte se
Žádné odpovědi

#1 khorak

khorak

    Nováček

  • Registrovaní
  • Pip
  • 82 příspěvků(y)
Reputace: 3

Publikováno 17 duben 2012 - 15:34:36

V tomto článku přináším návod na sestrojení elektrické minutky, použitelné nejen ve fotokomoře, ale i při jiných fotografických pracích. Minutka do fotokomory - popis zapojení: Vložený obrázek
Použitý mikrořadič: ATmega8 (možno i 8L, ale i ne-L verze jde už na 3V napájení).
Přiřazení v/v signálů:

PC0 až PC5 a PD0, PD1: Katody segmentového displeje

bit segment
PC0 G
PC1 F
PC2 DP
PC3 C
PC4 D
PC5 E
PD0 B
PD1 A

PD5-PD7, PB2: společné anody číslicovek (spínané PNP tranzistory, viz schéma)
PD7 Pozice 0
PD6 Pozice 3
PD5 Pozice 1
PB0 Pozice 2
Tlačítka:
PD2, PD3, PD4
PD2 žluté („ON“)
PD3 bílé („STOP“)
PD3 zelené („START“)
PB0: Fototranzistor
PB1: Piezoměnič (spínaný tranzistorem). Použít měnič typu reproduktor, nikoli minisirénku (tj. patří tam takový, který sám nepíská).

Kromě toho jsou na konektor vyvedeny signály MISO, MOSI, SCK a RESET, potřebné k programování mikrořadiče.
Krystal je 4 MHz.
Napájení 3 volty (2 AAA baterie)

Popis funkce a obsluhy:
Vše se ovládá třemi tlačítky, označenými ON, STOP a START. Jednotlivé funkce se volí krátkými nebo dlouhými stisky jednotlivých tlačítek. Pokud neběží odpočítávání nebo měření času závěrky, přístroj se po minutě nečinnosti (nebylo stisknuto žádné tlačítko) uspí, tj. zůstává zachován stav, ale zhasne displej a procesor se zastaví, aby byla šetřena energie z baterií. Klidový odběr při zhasnutém displeji je v řádu jednotek mikroampér, není tedy potřeba vypínat napájení.

Po prvním zapnutí se na displeji střídá „P1 1“, což znamená první krok prvního procesu, a „0.00“, což je čas tohoto kroku.
Tlačítkem ON se přepíná postupně na další procesy (1-9).
Tlačítkem STOP se přepíná na další kroky zvoleného procesu (1-9)
Tlačítko START spustí odpočítávání právě zobrazovaného procesu a kroku.

Nastavení času jednotlivých kroků:
Dlouze stisknout tlačítko ON (dost dlouho je to když se rozsvítí všechny desetinné tečky)
Aktivuje se režim nastavení času - tlačítko STOP nastavuje minuty, START nastavuje vteřiny. Dlouhý stisk STOP nuluje minuty, dlouhý stisk START nuluje vteřiny. Na displeji se střídá „t1 1“ (resp. jiné číslo procesu a kroku) s nastavovaným časem. Maximální čas je 99 minut 59 vteřin.

V tomto stavu krátký stisk tlačítka ON přechází na nastavení periody časových značek během odpočítávání. Na displeji se střídá „A1 1“ (nebo jiné číslo procesu a kroku) a nastavená perioda značek. Nula (0.00) znamená, že značky jsou vypnuty.

Dalším krátkým stiskem ON se přepne zpět na nastavení času aktuálního kroku.

Dlouhým stiskem ON se nastavený čas a perioda značek uloží do permanentní paměti (EEPROM). Jako potvrzení se ozve dlouhý nízký tón.

Časy dalších kroků je možno nastavit po zvolení aktuálního kroku tlačítkem STOP. Tlačítko STOP vždy přechází na následující krok aktuálního procesu, pokud je pro něj nastaven nenulový čas s výjimkou posledního kroku, kde se přejde i na krok s nulovým časem, aby bylo možno přidat nový krok.

Použití k časování procesu:

Nastavit časy jak popsáno výše, opakovaným mačkáním ON vybrat proces. Stisknout START, na displeji začne odpočítávání od nastaveného času k nule. Pokud jsou nastaveny periodické značky, vždy po uplynutí periody značek se ozve trojí pípnutí. Pět vteřin před koncem odpočítávání se ozvou postupně stoupající tóny, v okamžiku doznění posledního čas právě uplynul. Na displeji se začne střídat číslo následujícího kroku v aktuálním procesu a jeho nastavený čas. Tlačítkem START se spustí odpočítávání tohoto kroku. STOP přechází na další krok bez odpočítívání. ON přepíná na další proces.
Během odpočítávání START i STOP ukončuje odpočítávání a přechází na další krok.

Měření rychlosti závěrky:

Dlouze stisknout tlačítko STOP. Přístroj přejde do režimu měření závěrky. Připravit měření (tj. zdroj nemodulovaného světla před objektiv nebo závěrku, čidlo namířit na zavřenou závěrku).
Stisknout START. Na displeji začnou běhat desetinné tečky a objeví se čára, sestavená ze segmentů všech čtyř číslic. Toto slouží k určení úrovně signálu (světla). Když je čára dole, je čidlo ve tmě. Když je nahoře, je čidlo osvětleno. Měření probíhá tak, že se nejprve čeká na tmu, po osvětlení čidla se začne měřit čas a po návratu tmy (=závěrka se uzavřela) se zobrazí naměřený čas. Měření je možno zrušit stiskem kteréhokoli tlačítka. Po úspěšném měření (tj. přístroj zaregistroval sekvenci tma - světlo - tma) se na displeji zobrazí naměřený čas ve vteřinách na 4 platná místa. Časy nad 1s se zobrazují přímo (např. 2.225), při časech kratších než 1s se střídá údaj hodnoty a exponent čísla v semilogaritmickém tvaru, přičemž exponent je -3 (milisekundy) nebo -6 (mikrosekundy). Osmina vteřiny by tedy měla být 125.0 E-3 (125 milisekund).

Rozsah měření je od cca. 50 mikrosekund do desítek až stovek vteřin. Protože použité čidlo (fototranzistor) měří bodově, je možno postupným měřením ve více bodech kontrolovat rovnoměrnost chodu štěrbinové závěrky. Naopak pro centrální závěrku je v měření nejistota daná postupným otevíráním a zavíráním závěrky a tedy i osvětlováním fototranzistoru. Práh rozlišení světlo-tma není nijak kontrolován, jde jen o to, při jakém osvětlení teče fototranzistorem dostatečný proud k tomu, aby byl stav na vstupu mikrořadiče vyhodnocen jako logická nula.

Zpět do funkce časovače je možno přepnout dlouhým stiskem tlačítka STOP.

Program (zdrojový text nebo binár) pošlu zájemcům mailem, hlaste se na khorak (zavináč) gmx (tečka) net.

Zobrazit článek
  • 0
0 uživatel(ů) prochází toto téma

0 členů, 0 návštěvníků, 0 anonymních