Přejít na obsah


Fotka

Vyvoláváme černobílý negativ jako pozitiv


 • Pokud chcete vložit odpověď, přihlašte se
3 odpovědí na toto téma

#1 taz

taz

  Tlampač (grafoman)

 • Administrators
 • 1 239 příspěvků(y)
 • LocationZittau
Reputace: 186

Publikováno 17 duben 2012 - 16:16:48

Každý negativní film lze vyvolat jako pozitiv, a takto získaný materiál použít například pro projekci. V tomto článku se podíváme na pozitivní proces v teorii i praxi, podíváme se na kritéria pro výběr vhodného materiálu a zmíníme, na co si dát při exponování a vyvolávání negativu jako pozitivního materiálu pozor. Dále zmíníme nejčastější problémy při pozitivním procesu a jak je napravit.

Pozitivní černobílý proces - teorie
***********************************

Jak docílíme na černobílém negativním materiálu pozitivního obrazu? Černobílá inverze je proces, při kterém exponovaný film vyvoláme nejprve jako negativ. Poté odstraníme černý stříbrný obraz. Takto nám na negativu zbude dosud neosvětlený bromid stříbrný. Tmavá místa na negativu odpovídají místům světlým v pozitivním obraze. Na negativu byla tmavá místa „přikryta“ černým stříbrným obrazem. Ten jsme odstranili, a na těchto místech zůstane velké množství světlem nedotčeného bromidu stříbrného. Naopak na světlých místech na negativu zbude bromidu jen malé či žádné množství. Pokud film znovu osvítíme (reexpozice), vznikne neviditelný pozitivní obraz, který převedeme na viditelný obraz pomocí druhého vyvíjení. Při druhém vyvíjení dojde v místech s největším množstvím bromidu stříbrného ke zčernání obrazu v důsledku chemické reakce s vývojkou. Bromid se přemění v černé kovové stříbro. Naopak obraz zůstane světlý v místech s malým či žádným množstvím bromidu. Tak vznikne z negativního obrazu obraz pozitivní, jehož světla a stíny jsou rozloženy stejně jako u fotografovaného motivu. Materiál nyní zbývá ustálit, vyprat a usušit. Takto zpracovaný obraz je schopen projekce.

Z výše uvedeného popisu inverzního procesu můžeme odvodit jednotlivé kroky při vyvolávání:
1) první vyvolávání
2) praní
3) bělení
4) praní
5) vyjasnění / čištění
6) praní
7) osvit nebo inverzní lázeň
8) druhé vyvolávání
9) praní
10) ustalování
11) praní
12) sušení

Takto vypadá originální předpis pro pozitivní černobílý proces. Ti z vás, kteří se zabývají pozitivním barevným procesem (například E-6) už určitě vidí určitou podobnost mezi oběma procesy.

Postupem času, stejně tak jako u barevného pozitivního procesu, došlo k částečnému zjednodušení procesu zkombinováním některých lázní:
1) první vyvolávání
2) praní
3) ustálení negativního obrazu (černého stříbrného obrazu) / bělení černého stříbra / čištění (dále jen BLIX, z anglického Bleach-fix)
4) praní
5) osvit (reexpozice)
6) druhé vyvolávání
7) praní
8) sušení

Jak vidíme ze zjednodušeného předpisu, místo původních šesti lázní používáme lázně tři (nebo přesněji dvě, protože pro obě dvě vyvolávání používáme stejnou vývojku). Celý proces se zjednodušuje a výrazně zkracuje.

Co pro vyvolávání černobílé inverze potřebujeme?
************************************************

Pro první pokusy doporučuji zakoupit si inverzní sadu od Fomy, nebo si opatřit vhodnou alternativu od některého ze zahraničních výrobců. Pokud se vyvolávání inverze chceme věnovat pravidelně a zpracovávat větší množství filmů, lze použít běžně komerčně dostupnou oblíbenou vývojku a ustalovač, a zbytek chemie (bělící a čistící lázeň) si namíchat doma.

Pro první pokusy je nejjednodušší volbou koupit si inverzní sadu od Fomy. V době psaní článku se tato dá koupit v e-obchodu Fomy za 465,- Kč včetně DPH. Sada dle údajů výrobce vydrží na vyvolání 12 filmů.

Chceme-li si bělič a čistič namíchat sami, postupujeme podle návodu uvedeného v následujícím odstavci. Jako vývojku použijeme Fomadon LQR či jinou oblíbenou a běžný Foma kyselý ustalovač. Bělící lázeň můžeme připravit buď na bázi dvojchromanu draselného a kyseliny sírové, nebo na bázi manganistanu draselného.

**Recept pro bělič na bázi dvojchromanu draselného je:**

|Dvojchroman draselný|5g|
|Koncentrovaná kyselina sírová|10ml|
|Voda do|1L|

**Recept pro bělič na bázi manganistanu draselného je (za předpis pro tento bělič děkuji Bzenčákovi):**

**složka A:**
|Voda|1L|
|Koncentrovaná kyselina solná|150ml|
**složka B:**
|manganistan draselný|4,5g|
|voda do|1L|

Zásobní roztoky jsou trvanlivé, uchováváme je (nejlépe) ve skleněných lahvích. Ze zásobních roztoků A a B si před zahájením vyvolávání namícháme potřebné množství běliče (uvádím předpis na 480ml):

360ml vody + 60ml roztoku A + 60 ml roztoku B. Použitý naředěný bělič na bázi manganistanu draselného po použití vylijeme. Jeho účinnost totiž s časem klesá a po několika hodinách od namíchání je zcela neúčinný.

Jaký film negativní film je vhodný pro inverzní proces?
*******************************************************

Jak už jsme zmínili v úvodu tohoto článku, jakýkoliv negativní film lze vyvolat inverzním procesem. Pokud vyvoláváme negativní materiál jako inverzi za účelem promítání diapozitivů, je vhodné opatřit si film s čirou či šedou podložkou. Pokud nám o promítání nejde a chceme inverzní obraz např. pro účely zvětšení negativního obrazu na fotopapír, nebo pro účely vytvoření duplikátu negativu kontaktní kopií, pak na barvě podložky nezáleží, tj. můžeme použít jakýkoliv negativní film.

Nejlepších výsledků je v praxi běžně dosahováno s filmy o citlivostech v rozsahu ISO 50 – 400.

Jako materiál pro test pro napsání tohoto článku jsem zvolil negativní film Kodak Tri-X (ISO 400) v kinu.

V některém z dalších pokračování tohoto článku zkusím podrobit testu Ilford Delta 3200 ve svitku.

Pozitivní proces – praktická zkušenost
**************************************

Pro účely testu jsem použil negativní film Kodak Tri-X, nominální citlivost ISO 400, exponován jako ISO 400. Bohužel jsem v době testu neměl k dispozici zpracovatelský set FOMA pro ČB inverzi, proto jsem použil dvoulázňový zpracovatelský set Speedibrews Celer Reverser.

Speedibrews set obsahuje dva sáčky pro přípravu vývojky (používá se jako první i druhá vývojka v inverzním procesu), a dva sáčky pro přípravu kombinovaného běliče/čistící lázně/ustalovače (dále jen BLIX).

Chemii namícháme podle návodu: v 500ml studené vody (20 stupňů) rozpustíme obsah obou sáčků pro přípravu vývojky najednou. Po rozpuštění přidáme vodu do 600ml.

Pro přípravu zásobních roztoků pro míchání BLIXu postupujeme takto: Obsah sáčku A rozpustíme v 500ml studené vody a slijeme do lahve. Obsah sáčku B vysypeme přímo do skleněné lahve, přidáme 400ml vlažné vody (30 stupňů), necháme stát po dobu 30 minut (občas promícháme), poté přidáme vodu do 500ml.

Předpokládejme, že máme exponovaný film, který chceme vyvolat a máme připravenou chemii dle předchozího návodu. Dále předpokládejme, že film máme navinutý na cívce a připraven v tanku (pokud je toto náš první pokus s kombinací film / použitá chemie, je doporučeno navinout si do tanku pouze část filmu a provést na něm zkoušku, je to lepší, než si zkazit celý film...)

Nyní můžeme přistoupit k vyvolání filmu.

Poslední přípravou těsně před zahájením vyvolávání je namíchání BLIXu ze zásobních roztoků. Na přípravu půl litru BLIXu smícháme: 70ml BLIXu A, přidáme 340ml vody, přidáme 90ml BLIXu B.

**Vyvolání probíhá v následujících krocích:**

1) vyvolávání. Pro Tri-X 400 jsem dle přiloženého návodu a odhadologií určil dobu volání na 4 minuty. Film nepředmáčíme. Vývojku nalijeme do tanku, překlápět každé 2 vteřiny po dobu 30 vteřin, poté překlápět jednou každých 10 vteřin. Vývojku vylijeme zpět do lahve.
2) Praní 3x30 vteřin. Naplníme tank vodou a překlápíme nepřetržitě po dobu 30 vteřin. Opakujeme třikrát.
3) BLIX. Pro Tri-X 400 jsem určil dobu na 4 minuty. Nalijeme BLIX do tanku a překlápíme každé 3 vteřiny. Takto časté překlápění po celou dobu kdy je film v BLIXu je nutné zejména pokud vyvoláváme negativní materiál jako inverzi (u klasických inverzních materiálů snížíme frekvenci překlápění na každých 5 vteřin). BLIX vylijeme.
4) Praní 6x30 vteřin podobně jako v kroku 2. Po posledním praní tank naplníme vodou, odšroubujeme a sundáme víko tanku, film necháme ponořený ve vodě stát několik minut (řekněme 5) při normálním denním či umělém světle. Vhodný čas na přestávku.
5) Osvit (re-expozice) 2x30 vteřin z každé strany filmu 100W žárovkou ze vzdálenosti 50cm. Pokud se jedná o svitkový film, je nutné osvit provádět mimo cívku, vnitřní část filmu na cívce by nebyla dostatečně reexponována. Vhodné je mít připravený lavor s vodou, film z cívky sundat, ponořit do vody v lavoru a osvit provést lavoru.
6) Druhé vyvolávání. Opět pro Tri-X jsem dle návodu a odhadologií určil dobu druhého vyvolávání na 4 minuty. Překlápíme jednou za 20 sekund. Pokud už nemáme film po osvitu na cívce, a máme otevřený tank, tak nepřeklápíme, ale pohybujeme filmem ve vývojce rukou – pozor, nemusím snad zdůrazňovat, že potřebujeme ochranné latexové rukavice! Po skončení vyvolávání vývojku nalijeme zpět do lahve.
7) Praní. 6X30 sekund jako v kroku 4. Poté 1x60 sekund, přidáme pár kapek roztoku BLIX A a smáčedla.
8) Závěrečné praní. 1X30 vteřin v destilované vodě.
9) Sušení. Důležité – neprojíždět mezi prsti ani jinak mechanicky nezbavovat film přebytečné vody. Emulze je v této fázi ještě velmi měkká a snadno bychom ji mohli poškodit.
10) Po důkladném usušení rozstříháme a vložíme do diarámečků. Film je připraven k promítání.

Gratuluji, právě jste dokončili proces vyvolávání své první inverze.

Na co si dát velký pozor?
*************************

Překlápění filmu v BLIXu je kritické. V tomto kroku odstraňujeme černý stříbrný obraz, který tvoří negativní obraz. Abychom dosáhli kvalitního inverzního obrazu, musíme odstranit všechen černý stříbrný obraz. Proto je důležité, aby se BLIX dostal k celé emulzi rovnoměrně, a aby se dostatečně často obměňoval. Odtud pramení důležitost intenzivního překlápění.

Následně je kritické dostat před reexpozicí veškerý BLIX z emulze, praní je proto dalším kritickým krokem. Obecně platí, že v tomto kroku není praní nikdy dost, osobně se mi vyplatilo prát tak dlouho dokud z tanku nezačne vytékat čirá čistá voda. Dokud má zabarvení po BLIXu, vyprání není dostatečné, a výsledný inverzní obraz bude kvalitou neuspokojivý.

Nedostatečné praní po BLIXu a málo intenzivní překlápění během BLIXu má za následek nejasnou, až nahnědle špinavou kresbu ve světlech a ztrátu detailů.

Běžné problémy a jejich náprava
*******************************

**Výsledný pozitivní film je příliš tmavý:**
* film podexponován
* první vyvíjení příliš krátké

Řešení: zeslabit (Farmer's Reducer nebo roztok dle následujícího předpisu):

|Voda|1L|
|Manganistan draselný|1g|
|Kyselý siřičitan draselný|0,5g|
|Síran draselný|25g|

**Výsledný pozitivní film je příliš světlý:**

* film přeexponován
* příliš dlouhé první vyvíjení

Řešení: zesílit.

Film nejprve znovu vybělíme v roztoku následujícího složení:

|Voda|1L|
|Dvojchroman draselný|20g|
|Koncentrovaná chemicky čistá kyselina solná|10 cm3|

Po vybělení 5 minut vypíráme, poté znovu vyvíjíme (stejná vývojka jakou jsme použili pro první a druhé vyvíjení). Vypereme ve vodě cca 5 minut. Po této úpravě bude mít film hnědý tón.
Zesilováním příliš slabého filmu zpravidla nelze mnoho zachránit, protože v emulzi zůstalo pro reexpozici málo bromidu. Proto je menší chybou film určený pro inverzi při expozici podexponovat (lze zachránit zeslabením), než přeexponovat.

**Výsledný pozitivní film je nažloutlý ve světlech:**

* vyčerpaná druhá vývojka
* nedostatečné vypírání

Řešení: vyjasnit v roztoku o následujícím složení:

|Voda|1L|
|Manganistan draselný|0,5g|

Po vyjasnění vyprat ve vodě, nahnědlé zabarvení odstraníme koupelí v pětiprocentním roztoku disiřičitanu draselného. Poté 5 minut vyprat ve vodě.

Závady, které nelze napravit
****************************

* Nahnědlé zabarvení výsledného inverzního filmu. Způsobeno zbytky běliče na filmu způsobené špatným vypráním. Reexpozice byla přespříliš dlouhá. Druhá vývojka byla vyčerpaná.
* Černé kulaté skvrny. Způsobeny zpravidla vzduchovými bublinkami na emulzi z prvního vyvíjení.
* Příčné / podélné pruhy či obojí. Nepravidelný osvit při reexpozici (například osvit byl proveden s filmem navinutým na cívce)

Reference
*********
- Leoš Stehlík: Vlastní poznámky ke zpracování černobílé inverze
- J. Stupecký, J.Váchal: Abeceda filmového amatéra
- Mike Maunder: Speedibrews Celer Reverser – návod k použití

Zobrazit článek
 • 0

#2 LukasJ

LukasJ

  Tlampač (grafoman)

 • Registrovaní
 • PipPipPip
 • 1 319 příspěvků(y)
Reputace: 4

Publikováno 29 září 2013 - 19:31:40

Tazi, mám dotaz. Ten Blix s managanistanem jsi zkoušel? Já v tom dneska dělal film. Mno, dopadlo to dost tragicky. Při hlubším zamyšlení začínám tušit. Není ono tam nějak málo manganistanu? 0,3g na 460ml mi přijde dost málo.... Mno a ono to taky tak vypadá. Mám hnědě zakalenej velice hustej NEGATIV. Blix vytékal hnědý, nikoliv fialový.
 • 0

#3 pasiasty

pasiasty

  Nováček

 • Registrovaní
 • Pip
 • 241 příspěvků(y)
 • LocationHoroměřice
Reputace: 39

Publikováno 8 říjen 2013 - 17:32:12

Stejnym zpusobem melo by se dosahnout inverzniho vyvolani papiru, ze jo? Zkousel to nekdo?
 • 0

#4 Standulin

Standulin

  Nováček

 • Registrovaní
 • Pip
 • 349 příspěvků(y)
 • LocationPraha
Reputace: 91

Publikováno 23 říjen 2013 - 13:45:17

Stejnym zpusobem melo by se dosahnout inverzniho vyvolani papiru, ze jo? Zkousel to nekdo?


To by mě taky zajímalo, dělám diáky a občas by se mi hodilo zkusit to nazvětšovat...
 • 0
0 uživatel(ů) prochází toto téma

0 členů, 0 návštěvníků, 0 anonymních